STEaM

STEaM

1E JAAR | 1E GRAAD

Wat is STEaM? 

STEaM staat voor  Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Op de humaniora van het Sint-Lievenscollege kan je een studierichting met verdieping STEaM volgen in j1 en j2.

Het is een uitdagende en veelzijdige opleiding. Het basispakket van de humaniora wordt in  j1 aangevuld met 2 uur informaticawetenschappen, 1 uur Digiwiskunde , 1 uur verdieping van het leerplan wiskunde en 1 uur Design thinking. Binnen het vak Design Thinking leer je creativiteit te linken aan vormgeving en probleemoplossend denken.

Kies je voor 1A STEaM, dan verwerk je niet alleen de basisleerstof, maar zet je ook in op verdieping en verbreding van de leerstof. 

Voor wie?

Kies je voor STEaM, dan ben je sterk geboeid door wetenschappen, wiskunde, techniek en informatica… Je wil graag bijkomende uitdaging voor deze vakken. In de basisschool behaalde je heel goede resultaten voor alle vakken. Je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 6de leerjaar.

Wat na het 1ste jaar?

1A STEaM bereidt je voor op het tweede jaar met basisoptie STEaM-Wetenschappen. Je kan ook overstappen naar Moderne talen & wetenschappen. Op het Sint-Lievenscollege Humaniora kan je een studierichting met verdieping STEaM volgen in het eerste en tweede jaar, maar ook in de tweede en derde graad. 

 

Lessentabel

 

Vakken

1A STEaM

Aardrijkskunde 2u
Beeld 1u
Begeleid zelfstandig leren 1u
Design thinking 1u
Digiwiskunde 1u
Engels 1u
Frans. 4u
Geschiedenis 1u
Godsdienst 2u
Informaticawet. 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muziek 1u
Natuurwet. 2u
Nederlands 5u
Techniek 2u
Wiskunde 4u
Wiskunde verdieping en verbreding 1u
ICT Geïntegreerd
Mens en Samenleving Via projecten
Totaal 33u

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen