STEaM

STEaM

1E JAAR | 1E GRAAD

Wat is STEaM? 

STEaM staat voor  Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Op de humaniora van het Sint-Lievenscollege kan je een studierichting met verdieping STEaM volgen in j1 en j2.

Het is een uitdagende en veelzijdige opleiding. Het basispakket van de humaniora wordt in  j1 aangevuld met 2 uur informaticawetenschappen, 1 uur Digiwiskunde , 1 uur verdieping van het basispakket wiskunde en 1 uur Design Thinking. Binnen het vak Design Thinking wordt het probleem-oplossend denken sterk gestimuleerd.  Er wordt aandacht besteed aan het creatieve en de vormgeving.

Het basispakket wiskunde, Nederlands en Frans dient in vergelijking met de Moderne met verdieping Taal en Cultuur op kortere tijd verwerkt te worden.

Voor wie bedoeld?

De leerling die voor deze optie STEaM kiest, is leergierig, heeft een specifieke interesse in en is sterk geboeid door wetenschappen, wiskunde, techniek en informatica… Je wil graag bijkomende uitdaging voor deze vakken. In de basisschool behaalde je heel goede resultaten voor alle vakken. Je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 6de leerjaar.

Wat na het 1ste jaar?

Deze optie STEaM bereidt je voor op het tweede jaar met basisoptie STEaM-Wetenschappen.

 

Lessentabel

 

Aardrijkskunde 2u
Natuurwetenschappen 2u
Frans + Verdieping 3u + 1u
Engels 1u
Geschiedenis 1u
Godsdienst 2u
Informaticawetenschap. 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muziek 1u
Beeld 1u
Nederlands + Verdieping 4u + 1u
Techniek 2u
Digiwiskunde 1u
Wiskunde + Verdieping 4u + 1u
Design Thinking 1u
ICT* i
Dactylografie** f
Mens en Samenleving*** p
Totaal 32u

*i: geïntegreerd
**f: facultatief als 33ste lesuur gedurende 9 weken
***p: projectmatig

Naar deze opleidingen kan je doorstromen