Wetenschappen - Wiskunde (6u/8u)

Wetenschappen - Wiskunde (6u / 8u)

3E GRAAD

Waarom deze richting? 

De richting Wetenschappen-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstractie wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. 

Specifiek voor de studierichting:  

  • Uitgebreid pakket wiskunde; 
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren; 
  • Uitbreiding pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica;
  • Onderzoeksvaardigheden wetenschappen. 
            

WWI6

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
2u 1u
Biologie* 2u 2u
Chemie* 2u 2u
Engels 2u 2u
Esthetica 1u 1u
Frans 3u 3u
Fysica* 3u 3u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Informatica-
Wetenschap*
1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL i 1u
Wiskunde* 6u 6u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd 
            

WWI8

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
2u 1u
Biologie* 2u 2u
Chemie* 2u 2u
Engels 2u 2u
Esthetica i i
Frans 3u 3u
Fysica* 3u 3u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Informatica-
Wetenschap*
1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL i 1u
Wiskunde* 8u 8u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd