Schooljaar 2018-2019

Inschrijven in het eerste jaar

In het eerste jaar kunnen 180 leerlingen worden ingeschreven. U bent van harte welkom op onze Open Schooldag op 17 maart (10.00u-19.00u) om onze school te leren kennen. 

Voorrangsgroepen broers/zussen en kinderen personeel schrijven in via een voorrangsperiode. De ouders die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een brief met info. Deze inschrijvingen gebeuren op dezelfde manier als vroeger. Gelieve als ouder hiervoor naar school te komen om de effectieve inschrijving te doen.

Wie niet tot de voorrangsgroepen behoort, dient digitaal aan te melden via het Centraal Aanmeldingsregister (CAR). De periode van het Centraal Aanmeldingsregister wordt later bekendgemaakt. Binnen deze periode speelt het tijdstip van aanmelding geen rol. Op onze openschooldag kunt u hierover meer informatie ontvangen. 

Inschrijvingen in Gent worden geregeld via LOP SO/Gent: voor meer info verwijzen wij u naar hun website.

Na de aanmeldingsperiode wordt u door LOP SO/Gent per mail op de hoogte gebracht voor welke school u een ticket krijgt.

Inschrijven J2 - J6

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar kan u een afspraak maken met de directeur van de tweede en derde graad, dhr. Koen Vandamme op het nummer 09 225 11 47 of per mail koen.vandamme@sintlievenscollege.be.