Schooljaar 2021-2022

Alle studierichtingen op de humaniora van het Sint-Lievenscollege zijn volzet voor het schooljaar 2021-2022. Er kan dus niet meer ingeschreven worden zonder dat er eerst een plaats vrijkomt in j1, j2, j3, j4, j5 en j6. Voor het eerste jaar wordt enkel de wachtlijst van het Centraal Aanmeldingsregister gehanteerd.

Voor officiële en up-to-date informatie omtrent vrije plaatsen in het secundair onderwijs en andere scholen verwijzen we u door naar de website van het Lokaal Overlegplatform Gent - Secundair (www.lop.be).

Schooljaar 2022 - 2023

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Om alle toekomstige leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van een goede studie- en schoolkeuze organiseren we verschillende events doorheen het schooljaar 2021-2022.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van de humaniora aan te melden tussen ?? maart (12.00 uur) en ?? april 2022 (12.00 uur) via https://meldjeaansecundair.gent.be . Het Centraal Aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform Gent ( https://lokaaloverlegplatform.be/ ). De exacte data en modaliteiten zijn op dit ogenblik nog niet meegedeeld aan de scholen. 

Inschrijven

De exacte data en modaliteiten van de inschrijvingsprocedure zijn op dit ogenblik nog niet meegedeeld aan de scholen. In elk geval wordt de inschrijving op het Sint-Lievenscollege vervolledigd met een persoonlijk en individueel intakegesprek met toekomstige leerling en ouder.