Schooljaar 2021-2022

Alle studierichtingen op de humaniora van het Sint-Lievenscollege zijn volzet voor het schooljaar 2021-2022. Er kan dus niet meer ingeschreven worden zonder dat er eerst een plaats vrijkomt in j1, j2, j3, j4, j5 en j6. Voor het eerste jaar wordt enkel de wachtlijst van het Centraal Aanmeldingsregister gehanteerd.

Voor officiële en up-to-date informatie omtrent vrije plaatsen in het secundair onderwijs en andere scholen verwijzen we u door naar de website van het Lokaal Overlegplatform Gent - Secundair (www.lop.be).

Schooljaar 2022 - 2023

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Om alle toekomstige leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van een goede studie- en schoolkeuze organiseren we verschillende events doorheen het schooljaar 2021-2022. Om goed geïnformeerd te blijven, raden we iedereen aan contactgegevens achter te laten via dit contactformulier.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van de humaniora aan te melden tussen 21 maart (12.00 uur) en 22 april 2022 (12.00 uur) via https://meldjeaansecundair.gent.be . Het Centraal Aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform Gent ( https://lokaaloverlegplatform.be/ ).

Inschrijven

Op 4 mei worden de toewijzingen door het Centraal Aanmeldingsregister bekend gemaakt. Ouders kunnen de toewijzing (ticket) verzilveren op zaterdag 7 mei op het Sint-Lievenscollege. Deze inschrijving wordt vervolledigd met een persoonlijk en individueel intakegesprek met toekomstige leerling en ouder.

Inschrijven voor het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de jaar

De inschrijvingen voor een studierichting vanaf het tweede jaar starten vanaf 19 april 2022 om 9 uur. Deze inschrijvingen zijn onderhevig aan capaciteitsbepalingen per leerjaar of per studierichting. Sommige studierichtingen kunnen onmiddellijk bij aanvang volzet zijn. Via een hyperlink op deze plaats zal het aantal vrije plaatsen per leerjaar of studierichting kunnen geraadpleegd worden.

Op deze plaats zal tevens vanaf 19 april een hyperlink naar een formulier beschikbaar staan om zich aan te melden voor een studierichting vanaf het tweede jaar. De volgorde van aanmelden zal bepalend zijn voor het toewijzen van een inschrijving.

Interesselijst voor schooljaar 2022-2023

Blijf op de hoogte van initiatieven in het kader van een inschrijving voor een van de zes leerjaren (j1 t.e.m. j6) voor schooljaar 2022-2023 en laat je contactgegevens achter via onderstaand formulier. Gelieve op de QR-code te klikken of deze te scannen.