Schooljaar 2021-2022

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Infoavonden, proefdagen en een Leerfestival zorgen ervoor dat jouw kind een goed onderbouwde studie- en schoolkeuze kan maken. Het eerste (online) event zal plaatsvinden in januari 2020. Zo organiseren we een proefdag voor lagere scholen op 29 januari en een online leerfestival op 30 januari. Alle informatie zal je op deze website kunnen terugvinden.

We legden dit jaar reeds een heel informatietraject af. Zo kon je op 29 en 30 januari proeven van ons onderwijs op ons Leerfestival, organiseerden we op 9 maart een digitale infoavond voor de richtingen op Sint-Lievenscollege Business en op 11 maart voor de richtingen in onze Humaniora. Hierboven vind je in het menu een overzicht van onze drie studierichtingen op de Humaniora, namelijk Latijn, STEaM en Taal & Cultuur. 

Wanneer je ook op de hoogte wenst gehouden te worden van komende initiatieven, kan je   hier    jouw contactgegevens achterlaten. Via onze Facebookpagina of Instagram-account kan je daarenboven heel wat videomateriaal terugvinden van hoe het schoolleven er op onze humaniora uitziet.

Op dit ogenblik geldt FASE/CODE ORANJE. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat onze huidige leerlingen in alle veiligheid en met maximale omkadering contact- en afstandsonderwijs kunnen blijven volgen betekent dit dat wij op het Sint-Lievenscollege geen fysieke infoavonden of opendeurdagen organiseren.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van de humaniora aan te melden tussen 22 maart (12.00 uur) en 21 april 2021 (12.00 uur) via https://meldjeaansecundair.gent.be

 

Inschrijven

Op 3 mei 2021 worden de resultaten van het CAR bekend gemaakt. Inschrijven gebeurt na toewijzing door het CAR mét ticket vanaf 5 mei 2021.

 

 

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de humaniora kan je vanaf 19 april 2021 een afspraak maken met de directeur van de eerste graad, dhr. Steven Ronsijn op het nummer 09 225 11 47 of per e-mail steven.ronsijn@sintlievenscollege.be of met de directeur van de tweede en derde graad, dhr. Koen Vandamme op het nummer 09 225 11 47 of per e-mail koen.vandamme@sintlievenscollege.be.

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de business-afdeling kan je een afspraak maken met de directeur, dhr. Filip Van Damme op het nummer 09 225 77 50 of per e-mail filip.vandamme@sintlievenscollege.be.

Via de QR-code hieronder kan je alvast intekenen op onze interesselijst!

Schooljaar 2020-2021

Alle studierichtingen op de humaniora van het Sint-Lievenscollege zijn volzet voor het schooljaar 2020-2021. Er kan dus niet meer ingeschreven worden.

Voor officiële en up-to-date informatie omtrent vrije plaatsen in het secundair onderwijs verwijzen we u door naar de website van het Lokaal Overlegplatform Gent - Secundair (www.lop.be).