Schooljaar 2021-2022

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Infoavonden, proefdagen en een Leerfestival zorgen ervoor dat jouw kind een goed onderbouwde studie- en schoolkeuze kan maken. Omwille van de Coronamaatregelen zijn er nog geen concrete data vastgelegd. Het eerste (online) event zal plaatsvinden in januari 2020. Zo organiseren we een proefdag voor lagere scholen op 29 januari en een online leerfestival op 30 januari. Alle informatie zal je op deze website kunnen terugvinden.

Op dit ogenblik geldt FASE/CODE ORANJE. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat onze huidige leerlingen in alle veiligheid en met maximale omkadering contact- en afstandsonderwijs kunnen blijven volgen betekent dit dat wij op het Sint-Lievenscollege geen fysieke infoavonden of opendeurdagen organiseren.

Wanneer je op de hoogte wenst gehouden te worden van komende initiatieven, kan je   hier    jouw contactgegevens achterlaten. Via onze Facebookpagina of Instagram-account kan je daarenboven heel wat videomateriaal terugvinden van hoe het schoolleven er op onze humaniora uitziet.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Op dit ogenblik hebben de lokale en regionale overheden nog geen beslissing genomen hoe deze aanmeldingsperiode georganiseerd zal worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal elke ouder van een toekomstige leerling zich digitaal dienen aan te melden vanaf februari 2021.

Inschrijven

Inschrijven gebeurt na toewijzing door het CAR. Op dit ogenblik hebben de lokale en regionale overheden nog geen beslissing genomen hoe deze aanmeldingsperiode georganiseerd zal worden.

 

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de humaniora kan u een afspraak maken met de directeur van de tweede en derde graad, dhr. Koen Vandamme op het nummer 09 225 11 47 of per mail koen.vandamme@sintlievenscollege.be.

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de business-afdeling kan u een afspraak maken met de directeur, dhr. Filip Van Damme op het nummer 09 225 77 50 of per mail filip.vandamme@slcb.be.

Via de QR-code hieronder kan u alvast intekenen op onze interesselijst!