Schooljaar 2021-2022

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

De voorbije maanden werd samen met toekomstige leerlingen en hun ouders een uitgebreid (digitaal) informatietraject afgelegd. Zo kon je op 29 en 30 januari proeven van ons onderwijs op ons Leerfestival, organiseerden we op 9 maart een digitale infoavond voor de richtingen op Sint-Lievenscollege Business en op 11 maart voor de richtingen in onze Humaniora. Hierboven vind je in het menu een overzicht van onze drie studierichtingen op de humaniora, namelijk Latijn, STEaM en Taal & Cultuur. 

Via onze Facebookpagina of Instagram-account kan je daarenboven heel wat videomateriaal terugvinden van hoe het schoolleven er op onze humaniora uitziet.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder diende de potentieel toekomstige leerling van de humaniora aan te melden tussen 22 maart (12.00 uur) en 21 april 2021 (12.00 uur) via https://meldjeaansecundair.gent.be . Het Centraal Aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform Gent ( https://lokaaloverlegplatform.be/ ) . 

Inschrijven

Maandag 3 mei - bekendmaking resultaten

Op 3 mei 2021 worden de resultaten van het CAR bekend gemaakt. De organisatie van de bekendmaking gebeurt door het Lokaal Overlegplatform Gent. Van alle aanmeldingen krijgen 240 kinderen een ticket om de inschrijvingsprocedure op te starten (zie verder). Kinderen die geen ticket toegewezen kregen door het CAR komen terecht op een digitale wachtlijst (zie Veelgestelde vragen).

 

Om 17 uur zal het Sint-Lievenscollege een communicatie via e-mail uitsturen naar zowel de ouders van kinderen mét een ticket als naar de ouders van kinderen op de wachtlijst met daarin de details van de inschrijvingsprocedure.

 

We roepen alle ouders op om de school nog niet te contacteren. Als school krijgen wij de informatie zoals jou pas op 3 mei toegestuurd en dienen vanaf dan alle informatie te verwerken.

 

Dinsdag 4 mei - telefonische contactname wachtlijst

Elk kind (en ouder) op de wachtlijst doorloopt een emotionele en moeilijke periode. Daarom worden de ouders van kinderen op de wachtlijst als eerste op dinsdag 4 mei door ons getelefoneerd. In afwachting kan je terecht op de Veelgestelde vragen van deze website. 

 

Woensdag 5 mei - start inschrijvingsprocedure

Stap 1 - Administratieve voorbereiding

Op woensdag 5 mei ontvangen alle ouders van kinderen met een ticket een e-mail met vragenlijst. Deze vragenlijst dient zo snel als mogelijk vervolledigd worden. Er wordt meteen gevraagd om een aantal belangrijke documenten op te laden. Je krijgt de mogelijkheid om een afspraak voor het Intakegesprek vast te leggen.

 

Alle administratieve stappen dienen afgewerkt te zijn vooraleer kan overgegaan worden naar Stap 2 van de inschrijvingsprocedure. Hou er rekening mee dat het ticket, uitgereikt op 3 mei, slechts een beperkte geldigheidsduur heeft en dat de verzilvering van het ticket of de inschrijvingsprocedure dient afgerond te zijn op 31 mei 2021.

 

Stap 2 - Intakegesprek

Op basis van alle aangereikte gegevens en documenten wordt er een digitaal intakegesprek voorbereid door ons. Omdat er in Gent gewerkt wordt met een digitaal aanmeldingssysteem vinden we een persoonlijke kennismaking met de toekomstige leerling en de ouder(s) essentieel. We vinden het heel belangrijk om je eerste vragen individueel te kunnen beantwoorden. Op hetzelfde moment bespreken we met jou de onderbouwde studiekeuze op basis van de documenten uit Stap 1. 

 

Indien je niet beschikt over een vlotte internetverbinding en/of de noodzakelijke hardware word je uitgenodigd op school.

 

Stap 3 - Bevestiging inschrijving

Na de administratieve voorbereiding en het intakegesprek volgt er een bevestiging van inschrijving.

Je krijgt meteen ook informatie over de te volgen stappen voor het laptopproject en de aankoop van alle andere leermaterialen. 

 

 

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de humaniora kan je vanaf 19 april 2021 een afspraak maken met de directeur van de eerste graad, dhr. Steven Ronsijn op het nummer 09 225 11 47 of per e-mail steven.ronsijn@sintlievenscollege.be of met de directeur van de tweede en derde graad, dhr. Koen Vandamme op het nummer 09 225 11 47 of per e-mail koen.vandamme@sintlievenscollege.be.

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de business-afdeling kan je een afspraak maken met de directeur, dhr. Filip Van Damme op het nummer 09 225 77 50 of per e-mail filip.vandamme@sintlievenscollege.be .

Schooljaar 2020-2021

Alle studierichtingen op de humaniora van het Sint-Lievenscollege zijn volzet voor het schooljaar 2020-2021. Er kan dus niet meer ingeschreven worden.

Voor officiële en up-to-date informatie omtrent vrije plaatsen in het secundair onderwijs verwijzen we u door naar de website van het Lokaal Overlegplatform Gent - Secundair (www.lop.be).