Schooljaar 2020-2021

Alle studierichtingen op de humaniora van het Sint-Lievenscollege zijn volzet voor het schooljaar 2020-2021. Er kan dus niet meer ingeschreven worden.

Voor officiële en up-to-date informatie omtrent vrije plaatsen in het secundair onderwijs verwijzen we u door naar de website van het Lokaal Overlegplatform Gent - Secundair (www.lop.be).

Schooljaar 2021-2022

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Infoavonden, proefdagen en een Leerfestival zorgen ervoor dat jouw kind een goed onderbouwde studie- en schoolkeuze kan maken. Het eerste (online) event zal plaatsvinden in januari 2020. Zo organiseren we een proefdag voor lagere scholen op 29 januari en een online leerfestival op 30 januari. Alle informatie zal je op deze website kunnen terugvinden.

Op vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari organiseren we een sprankelend digitaal Leerfestival waarbij je alles over de school te weten komt via 19 presentaties en waarbij je kan proeven van de verschillende vakken in niet minder dan 32 workshops. Een livestream vanuit Studio SLC zorgt ervoor dat al jouw vragen beantwoord worden.

We voorzien voldoende workshops, zodat inschrijven voor dit event niet meer noodzakelijk is voor toekomstige leerlingen en hun ouders. Op de betreffende dag surft u naar deze site waar u rechtstreeks de hyperlinks naar de workshops en presentaties zal zien. Zorg er wel voor dat u telkens een tiental minuten voor de start van de workshop aanwezig bent, zodat deze tijdig kunnen starten.

Op dit ogenblik geldt FASE/CODE ORANJE. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat onze huidige leerlingen in alle veiligheid en met maximale omkadering contact- en afstandsonderwijs kunnen blijven volgen betekent dit dat wij op het Sint-Lievenscollege geen fysieke infoavonden of opendeurdagen organiseren.

Wanneer je ook op de hoogte wenst gehouden te worden van komende initiatieven, kan je   hier    jouw contactgegevens achterlaten. Via onze Facebookpagina of Instagram-account kan je daarenboven heel wat videomateriaal terugvinden van hoe het schoolleven er op onze humaniora uitziet.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van de humaniora aan te melden tussen 22 maart en 21 april 2021 via https://meldjeaansecundair.gent.be . 

Inschrijven

Op 3 mei 2021 worden de resultaten van het CAR bekend gemaakt. Inschrijven gebeurt na toewijzing door het CAR mét ticket vanaf 5 mei 2021.

 

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de humaniora kan je vanaf 19 april 2021 een afspraak maken met de directeur van de eerste graad, dhr. Steven Ronsijn op het nummer 09 225 11 47 of per e-mail steven.ronsijn@sintlievenscollege.be of met de directeur van de tweede en derde graad, dhr. Koen Vandamme op het nummer 09 225 11 47 of per e-mail koen.vandamme@sintlievenscollege.be.

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de business-afdeling kan je een afspraak maken met de directeur, dhr. Filip Van Damme op het nummer 09 225 77 50 of per e-mail filip.vandamme@sintlievenscollege.be.

Via de QR-code hieronder kan je alvast intekenen op onze interesselijst!