Grieks - Latijn

Grieks - Latijn

3E GRAAD

Waarom deze richting?

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem van een historisch en vergelijkend perspectief. 

Specifiek voor de studierichting:

  • Grieks;
  • Latijn;
  • Kunstbeschouwing.
            

GL

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
1u 1u
Engels 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Grieks 4u 4u
Frans 3u 3u
Kunst-
beschouwing
2u 2u
Latijn 4u 4u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Natuurwet.* 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SEĀ²AL 1u 1u
Wiskunde* 3u 3u

*STEaM-vakken