Economie - Wiskunde

Economie - Wiskunde

3E GRAAD

Waarom deze richting?

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskunde concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden. 

Specifiek voor deze studierichting: 

  • Uitgebreid en verdiepend pakket wiskunde; 
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren; 
  • Analyse van macro- en micro-economische concepten, aspecten van financiering en fiscaal recht, accounting en analyse van de jaarrekening; 
  • Uitgebreid pakket wetenschappen.
            

EWI

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
1u 1u
Biologie* 1u 1u
Chemie* 2u 1u
Economie 4u 4u
Engels 2u 2u
Esthetica 1u 1u
Fysica* 1u 2u
Frans 3u 3u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Informatica-
wetenschap*
1u  
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL i 1u
Wiskunde* 6u 6u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd