Economie - Wiskunde

Economie - Wiskunde

3E GRAAD

Voor wie?

Voor leerlingen die geslaagd zijn in de tweede graad A-stroom.

Wat mag je verwachten van deze opleiding? 

Wiskunde

Wiskunde in het secundair onderwijs heeft een dubbel doel. Enerzijds leer je het wiskundig basisinstrumentarium kennen en ermee omgaan. Anderzijds leer je in het algemeen nauwkeurig te denken. In de derde graad bouw je voort op de basis gelegd in het basisonderwijs en in de eerste en de tweede graad. Vanzelfsprekend komen nieuwe leerinhouden aan bod.

In richtingen met component Wiskunde (6 of 8 uur per week) ligt de klemtoon op de wijze waarop wiskundigen denken en handelen - verwoordingsvaardigheid, formalisering, redeneer- en bewijsvaardigheid, ordening en samenhang van leerinhouden, probleemoplossende vaardigheden en een gezonde kritische houding. Er is nog een extra doelstelling: de ontwikkeling van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak én de reflectie erop. Je moet kennis op een hoog niveau beheersen en erg vlot zijn in de vele vaardigheden. Volg je 8 uur wiskunde, dan diep je nog flink wat meer uit dan de richtingen met 6 uur. Bovendien komen enkele nieuwe onderwerpen aan bod. Je zult geregeld zelfstandig moeten werken en studeren, en het leerproces in eigen handen nemen. Zo leg je de basis voor een studie met een wiskundige of sterk wetenschappelijke invalshoek in het hoger onderwijs.

Kies je voor minstens 6 uur wiskunde per week, dan moet je een degelijke basis hebben van kennis en vaardigheden. Bovendien moet je getuigen van nauwkeurigheid, discipline en studiebereidheid.

Economie

De component economie bevat 2 onderdelen: een deel algemene economie en een deel bedrijfswetenschappen.

Binnen het deel algemene economie komen thema’s aan bod als inkomensverdeling, armoede, het BBP, de verschillende marktvormen, het geldsysteem en internationale economische betrekkingen.

Binnen bedrijfswetenschappen staan aspecten rond ondernemen centraal. Behalve noties van economie en boekhouden verdiep je je ook in juridische en ethische aspecten.

Meestal vertrek je van een concreet voorbeeld, liefst gekoppeld aan de actualiteit. Bovendien werk je gevarieerde onderzoeksopdrachten uit, soms in groepsverband.

Kies je voor economie, dan bekijk je actuele maatschappelijke problemen met belangstelling en een gezonde kritische houding. Wie in de derde graad opteert voor economie, heeft in de tweede graad meestal het vak economie gevolgd. Heb je die basis niet, dan kun je via een kort inhaalprogramma vlot de overstap maken.

Wat na de derde graad?

Deze studierichting Economie - Moderne Talen bereidt je voor op hogere studies aan de hogeschool of universiteit. 

            

EWI 

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 6u 6u
Economie 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Duits 1u 1u
Vrije ruimte 1u 1u