Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen | uitbreiding STEaM

2E GRAAD

Waarom deze richting?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. In het derde jaar is er een link tussen mens en computer via het STEaM-vak Artificiële Intelligentie. Hierin staat de ontwikkeling van menselijke algoritmes centraal. Er is een basispakket wiskunde, verdiepen in wiskunde kan facultatief in het vierde jaar.

Logisch vervolg in de derde graad?

  • Na de tweede graad Humane Wetenschappen is een verderzetting van Humane Wetenschappen een logisch vervolg.
  • Na de tweede graad Humane Wetenschappen is er een overgang met bijwerking van leerstof mogelijk naar Economie-Moderne Talen en Moderne Talen.
  • Na de tweede graad Humane Wetenschappen is een overgang naar Wetenschappen-Wiskunde en Economie-Wiskunde niet mogelijk.

Humane Wetenschappen

 

J3

J4

Aardrijkskunde* 1u 1u
Biologie* 1u 1u
Chemie* 1u 1u
Design Thinking & Artificiële Intelligentie* 1u  
Engels 2u 2u
Filosofie 1u 2u
Frans 4u 4u
Fysica* 1u 1u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
ICT* i i
Kunst-
beschouwing
1u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL 2u 1u
Sociologie & Psychologie 3u 3u
Wiskunde* 4u 4/5u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen