Moderne talen - Wetenschappen

Moderne Talen - Wetenschappen

3E GRAAD

Waarom deze richting? 

Moderne Talen - Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. 

Specifiek voor de studierichting:  

  • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur;
  • Duits; 
  • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica;
  • Uitbreiding wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek. 
            

MT-WET

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
2u 1u
Biologie* 2u 2u
Chemie* 2u 2u
Duits 3u 3u
Engels 3u 4u
Esthetica 1u i
Frans 4u 4u
Fysica* 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL i 1u
Wiskunde* 4u 4u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd