Economie - Moderne talen

Economie - Moderne Talen

3E GRAAD

Waarom deze richting? 

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om hun economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. 

Specifiek voor de studierichting:  

  • Analyse van macro- en micro-economische concepten, aspecten van financiering en fiscaal recht, accounting en analyse van de jaarrekening; 
  • Uitbreiding wiskunde: matrices, functies, integralen en statistiek; 
  • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands en Duits;
  • Taalonderdelen zoals taalsystematiek, taalverwerving, taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur. 
            

EMT 

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
1u 1u
Duits 3u 3u
Economie 4u 4u
Engels 3u 4u
Esthetica 1u 1u
Frans 4u 4u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Natuurwet.* 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL i 1u
Wiskunde* 4u 3u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd