Latijn - Moderne talen

Latijn - Moderne Talen

3E GRAAD

Waarom deze richting?

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. 

Specifiek voor de studierichting:

  • Latijn; 
  • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands - taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur; 
  • Duits. 
            

LMT

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
1u 1u
Duits 3u 3u
Engels 3u 4u
Esthetica 1u 1u
Frans 4u 4u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Latijn 4u 4u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Natuurwet.* 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SEĀ²AL 1u 1u
Wiskunde* 3u 3u

*STEaM-vakken