Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen

3E GRAAD

Waarom deze richting?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën. 

Specifiek voor de studierichting: 

  • Sociale en gedragswetenschappen: vanuit een sterk theoretische benadering (theorieën, begrippen en tradities) kritisch reflecteren over visies en thema's uit volgende wetenschapsgebieden: politieke wetenschappen, psychologie en pedagogie; 
  • Filosofie met aandacht voor thema's en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica; 
  • Kunstbeschouwing; 
  • Uitbreiding van wiskunde met oog op hoger onderwijs: statistiek; 
  • Project Humane Wetenschappen. 
            

HUM

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
1u 1u
Engels 2u 2u
Filosofie 2u 2u
Frans 3u 3u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Kunst-
beschouwing
2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Natuurwet.* 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Project Humane Wetenschappen 1u 1u
Soc. en gedrags- wetenschappen 4u 4u
Statistiek* 1u 1u
SE²AL 1u 1u
Wiskunde* 3u 3u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd