Latijn - Wetenschappen

Latijn - Wetenschappen

3E GRAAD

Waarom deze richting?

Latijn-Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. 

Specifiek voor de studierichting: 

  • Latijn; 
  • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica; 
  • Uitbreiding wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek. 
     
            

LWET

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
2u 1u
Biologie* 2u 2u
Chemie* 2u 2u
Engels 2u 2u
Esthetica 1u 1u
Frans 3u 3u
Fysica* 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Latijn 4u 4u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL i 1u
Wiskunde* 4u 4u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd