Moderne Talen

Moderne Talen

3E GRAAD

Waarom deze richting? 

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. 

Specifiek voor de studierichting:  

  • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, relatie taaluitingen en gebruikers, taalvariatie, tekstopbouw, communicatieve vaardigheden, literatuur; 
  • Duits; 
  • Spaans; 
  • Introductie tot taaltechnologie.
            

MT

        
            

J5

            
            

J6

            
Aardrijks-
kunde*  
1u 1u
Engels 3u 4u
Esthetica 1u 1u
Duits 3u 3u
Frans 5u 4u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Natuurwet.* 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SEĀ²AL 1u 1u
Spaans 2u 2u
Taalredactie en technologie* 1u 1u
Wiskunde* 3u 3u

*STEaM-vakken