Natuurwetenschappen (verdieping STEaM)

Natuurwetenschappen

2E GRAAD I Verdieping STEaM

 

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun eerste graad Moderne, Latijn of Grieks-Latijn.

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen krijgen een verdiepend aanbod STEaM via het aanbod Design Thinking, Artificial Intelligence en Informaticawetenschappen. In het 4de jaar wordt het vak wiskunde in functie van de oriëntatie 3de graad verdiept of geremedieerd.

 

Wat na de tweede graad?

Deze studierichting Natuurwetenschappen bereidt je voor op het vijfde jaar met basisoptie economie, moderne talen of wetenschappen. 

 

Schooljaar 2021 - 2022

Natuurwetenschappen

 

J3

J4

Aardrijkskunde (CLIL) 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
LO 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 3u
Frans 4u 4u
Duits   1u
Wiskunde 5u 5u
Wiskunde+   1u
Biologie 2u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 2u 2u
Informaticawet. 1u 1u
ICT i i
Design Thinking & Artificial Intelligence 1u  
SE²AL 2u i
  32u 32u

 

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen