Natuurwetenschappen (verdieping STEaM)

Natuurwetenschappen

2E GRAAD I Verdieping STEaM

Waarom deze richting? 

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen krijgen een verdiepend aanbod STEaM via de vakken Design Thinking, Artificiële Intelligentie en Informaticawetenschappen.

Logisch vervolg in de derde graad

  • Na de tweede graad Economische Wetenschappen is er een logische overgang naar Wetenschappen-Wiskunde (6u of 8u), Moderne Talen-Wetenschappen of Moderne Talen.
  • Na de tweede graad Economische Wetenschappen is er een overgang met bijwerking van leerstof mogelijk naar Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde en Humane Wetenschappen.

 

Natuurwetenschappen
(verdieping STEaM)

 

J3

J4

Aardrijkskunde* 1u 1u
Biologie* 2u 2u
Chemie* 2u 2u
Design Thinking & Artificiële intelligentie* 1u  
Duits   1u
Engels 2u 3u
Frans 4u 4u
Fysica* 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
ICT i i
Informatica-
wetenschap*
1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL 2u 1u
Wiskunde* 5u 5u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen