Economische Wetenschappen

Economische Wetenschappen

2E GRAAD | Verdieping STEaM of Taal & Cultuur

Waarom deze richting?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je kan deze richting volgen met een uitgebreid pakket STEaM of Taal & Cultuur. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Logisch vervolg in de derde graad? 

  • Na de tweede graad Economische Wetenschappen is er een logische overgang naar Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde (vanuit EW STEaM) en Moderne Talen.
  • Na de tweede graad Economische Wetenschappen is er een overgang met bijwerking van leerstof mogelijk naar Economie-Wiskunde (vanuit EW T&C) en Moderne Talen-Wetenschappen en Wetenschappen-Wiskunde.

 

Economische Wetenschappen
(verdieping STEaM)

 

J3

J4

Aardrijkskunde* 1u 1u
Biologie* 1u 1u
Chemie* 1u 1u
Duits   1u
Economie 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 4u 4u
Fysica* 1u 1u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
ICT i i
Informatica-
wetenschap*
1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL 2u 1u
Wiskunde* 5u 5u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd

 

Economische Wetenschappen
(verdieping Taal & Cultuur)

 

J3

J4

Aardrijkskunde* 1u 1u
Biologie* 1u 1u
Chemie* 1u 1u
Duits   1u
Economie 4u 4u
Engels 3u 3u
Frans 5u 4u
Fysica* 1u 1u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
ICT i i
Kunst-beschouwing   1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL 2u 1u
Wiskunde* 4u 4u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen