STEaM Wetenschappen

STEaM Wetenschappen

1E GRAAD | 2E JAAR

Wat is STEaM in het tweede jaar?

STEaM staat voor  Science, Technology, Engineering, Arts, en Mathematics. Op de humaniora van het Sint-Lievenscollege kan je een studierichting met verdieping STEaM volgen in j1 en j2.

De leerling die kiest voor STEaM Wetenschappen heeft veel interesse in natuurwetenschappen, technologische processen en wiskunde.

De logische verklaringen achter verschillende verschijnselen in de natuur en techniek worden onderzocht en prikkelen je nieuwsgierigheid. Je ontdekt nieuwigheden en bent creatief in het zoeken naar oplossingen en antwoorden op moeilijkheden en vragen die in een proces opduiken. Deze processen zijn gebaseerd op toepassingen uit het dagelijkse leven zoals geneeskunde, informatica, engineering…​

De leerling die kiest voor STEaM Wetenschappen verbreedt zijn horizon en legt verbanden tussen ervaringen.

Vakken uit het studiegebied STEaM prikkelen je en stimuleren je om op ontdekking te gaan. Dit doen we door probleemoplossend te denken en onderzoekend te leren, een probleem staat niet op zich en kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Dit doe je in de vakken wiskunde, technologie, wetenschappen en informatica wetenschappen - waar de focus ligt op programmeren. De oplossingen probeer je vervolgens om te zetten in prototypes.​

 

Lessentabel

 

Aardrijkskunde  1u
Natuurwetenschappen 1u
Frans 3u
Geschiedenis 2u
Godsdienst 2u
Informaticawetenschappen 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muziek 1u
Economie 1u
Nederlands 4u
Techniek 2u
Wetenschappen 3u
Wiskunde 5u
Engels 2u
Beeld 1u
Design Thinking 1u
Totaal 32u

Naar deze opleidingen kan je doorstromen