Latijn (verdieping STEaM of Taal & Cultuur)

Latijn (STEaM / Taal & Cultuur)

2E GRAAD I Verdieping STEaM of Taal & Cultuur

Waarom deze richting? 

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van deze klassieke taal en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Leerlingen maken de keuze tussen een verdieping STEaM (fysica, wiskunde en informaticawetenschappen) of een verdieping Taal & Cultuur (Frans, Engels en kunstbeschouwing).

Logisch vervolg in de derde graad?

  • Vanuit een richting Latijn (STEaM) kunnen de richtingen Latijn–moderne talen, Latijn– wetenschappen en Latijn–wiskunde (6u of 8u), en Wetenschappen - Wiskunde gevolgd worden. Mits bijwerken van leerstof kunnen ook de richtingen Humane Wetenschappen, Moderne Talen, Moderne Talen- Wetenschappen, Economie-Moderne Talen en Economie-Wiskunde.
  • Vanuit een richting Grieks–Latijn (T&C) kunnen de richtingen Latijn–Moderne Talen, Latijn–wetenschappen, Moderne Talen en Moderne Talen-Wetenschappen gevolgd worden. Mits bijwerken van leerstof kunnen ook de richtingen Humane Wetenschappen, Economie-Moderne Talen en Economie - Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen.

Latijn
(verdieping STEaM)

 

J3

J4

Aardrijkskunde* 1u 1u
Biologie* 1u 1u
Chemie* 1u 1u
Duits   1u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Fysica* 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
ICT i i
Informatica-
wetenschap*
1u 1u
Latijn 5u 5u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL 2u 1u
Wiskunde* 5u 5u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd

 

Latijn
(verdieping T&C)

 

J3

J4

Aardrijkskunde* 1u 1u
Biologie* 1u 1u
Chemie* 1u 1u
Duits   1u
Engels 3u 3u
Frans 4u 3u
Fysica* 1u 1u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
ICT i i
Kunstbeschouwing   1u
Latijn 5u 5u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL 2u 1u
Wiskunde* 4u 4u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen