Grieks - Latijn (verdieping STEaM of Taal&Cultuur)

Grieks - Latijn (STEaM / Taal & Cultuur)

2E GRAAD I Verdieping STEaM of T&C

 

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun eerste graad A-stroom (Grieks-Latijn).

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Grieks–Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en krijgen via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Leerlingen die voor een verdieping STEaM kiezen krijgen in het 3de jaar een cursus informaticawetenschappen en in het 4de jaar een verdieping in wiskunde. Leerlingen die zich focussen op Taal & Cultuur krijgen in het 4de jaar het vak Duits.

Wat na de tweede graad?

Vanuit een richting Grieks–Latijn kunnen de richtingen Grieks-Latijn, Grieks–wiskunde (6u of 8u), Latijn–moderne talen, Latijn–wetenschappen en Latijn–wiskunde (6u of 8u) gevolgd worden. Ook een overstap naar een richting zonder klassieke talen kan. 

Schooljaar 2021 - 2022

Grieks-Latijn

   

Verdieping STEaM

   
 

J3

J4

Aardrijkskunde (CLIL) 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
LO 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Duits    
Wiskunde 5u 5u
Wiskunde+   1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Informaticawet. 1u  
ICT i i
Grieks 4u 4u
Latijn 4u 4u
SE²AL 1u i
  33u* 33u

 

Grieks-Latijn

   

Verdieping T&C

   
 

J3

J4

Aardrijkskunde (CLIL) 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
LO 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Duits   1u
Wiskunde 5u 5u
Wiskunde+    
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Informaticawet.    
ICT i i
Grieks 4u 4u
Latijn 4u 4u
SE²AL 1u i
  33u 33u

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen