Grieks - Latijn (verdieping STEaM of Taal&Cultuur)

Grieks - Latijn (STEaM / Taal & Cultuur)

2E GRAAD I Verdieping STEaM of Taal & Cultuur

Waarom deze richting?

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en krijgen via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Leerlingen die voor een verdieping STEaM kiezen, krijgen in het derde jaar een cursus informaticawetenschappen en in het vierde jaar een verdieping in wiskunde. Leerlingen die zich focussen op Taal & Cultuur krijgen in het vierde jaar het vak Duits. 

Logisch vervolg in de derde graad?

  • Vanuit een richting Grieks–Latijn (STEaM) kunnen de richtingen Grieks-Latijn, Grieks–wiskunde (6u of 8u), Latijn–moderne talen, Latijn–wetenschappen en Latijn–wiskunde (6u of 8u), en Wetenschappen - Wiskunde gevolgd worden. Mits bijwerken van leerstof kunnen ook de richtingen Humane Wetenschappen, Moderne Talen, Moderne Talen- Wetenschappen, Economie-Moderne Talen en Economie-Wiskunde.
  • Vanuit een richting Grieks–Latijn (T&C) kunnen de richtingen Grieks-Latijn, Latijn–Moderne Talen, Latijn–wetenschappen, Moderne Talen en Moderne Talen-Wetenschappen gevolgd worden. Mits bijwerken van leerstof kunnen ook de richtingen Humane Wetenschappen, Economie-Moderne Talen en Economie - Wiskunde, Grieks-Wiskunde , Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde gekozen worden.

Grieks-Latijn
(verdieping STEaM)

 

J3

J4

Aardrijkskunde* 1u 1u
Biologie* 1u 1u
Chemie* 1u 1u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Fysica* 1u 1u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Grieks 4u 4u
ICT i i
Informatica-
wetenschap*
1u  
Latijn 4u 4u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL 1u 1u
Wiskunde* 5u 5u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd

 

Grieks-Latijn
(verdieping T&C)

 

J3

J4

Aardrijkskunde* 1u 1u
Biologie* 1u 1u
Chemie* 1u 1u
Duits   1u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Fysica* 1u 1u
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Grieks 4u 4u
ICT i i
Latijn 4u 4u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
SE²AL 2u 1u
Wiskunde* 4u 4u

*STEaM-vakken
i = geïntegreerd

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen