Moderne Talen en Wetenschappen

Moderne Talen en Wetenschappen

1E GRAAD | 2E JAAR

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Is de studierichting Moderne Talen en Wetenschappen iets voor jou?

De leerling die kiest voor Moderne Talen Wetenschappen heeft veel interesse in taal en cultuur.

De taal die je gebruikt is nauw verbonden met je identiteit, met wie je bent. Talen leren geeft je de mogelijkheid om je wereld te verruimen en je wereldbeeld in een breder perspectief te plaatsen. Omgaan met verschillende talen en culturen vind je dan ook zeer belangrijk. In deze studierichting leer je verbanden te leggen tussen verschillende talen en ga je in gesprek met anderstaligen.​ Kortom, je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
Je wordt ook uitgedaagd om vanuit je verbeelding verschillende vormen van fictie te verkennen en om zelf creatief met taal aan de slag te gaan. Je beleeft plezier aan taal en je durft het woord te nemen zowel mondeling als schriftelijk. Je volgt innovaties op het vlak van sociale media en presentatietechnieken op.

Het artistiek-literaire krijgt in deze studierichting een zeer belangrijke plaats, de schoonheid van taal wordt in de verf gezet er is aandacht voor het genieten en het interpreteren van talige kunstuitingen (film, muziek, theater en literatuur) want taal is meer dan communicatie alleen! ​

De leerling die kiest voor Moderne Talen Wetenschappen is ook kritisch ingesteld en benieuwd naar natuurwetenschappelijk – technische verschijnselen.

In deze studierichting neemt 'verwondering' een belangrijke plaats in. Wetenschap is nooit af en je zal door middel van onderszoeksprojecten antwoord kunnen geven op vragen zoals 'Hoe kan dit?' of 'Waarom is dit zo?'. Je leert "out of the box" te denken en je zal uitgedaagd worden zelf ideeën te ontwikkelen. Door je in deze studierichting te laten proeven van biologie, chemie en fysica zal je een gefundeerde keuze kunnen maken naar de tweede graad toe.

 

Lessentabel

 

Godsdienst 2u
Geschiedenis 2u
L.O. 2u
Nederlands 4u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Wiskunde 5u
Techniek 2u
Wetenschappen 2u
Engels 2u
Frans 3u
Economie 1u
Muziek 1u
Beeld 1u
Moderne Talen 3u
Totaal 32u

Naar deze opleidingen kan je doorstromen