Taal & cultuur

Taal en cultuur

1E JAAR | 1E GRAAD

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

De leerlingen van de richting Taal & Cultuur hebben een eigen identiteit die we elk trimester trachten aan te spreken aan de hand van een drieweeks project. Het hoofdthema van dit project is de stad Gent.

Het project is opgedeeld in 3 namiddagen:

  • Workshop
  • Onderzoeken in het OLC
  • Presenteren a.d.h.v. Pecha Kucha

1ste trimester – ontdekken van historisch en geografisch Gent

Tijdens het eerste project bezoeken de leerlingen het STAM als voorbereiding op enkele vakgebonden onderzoeksvragen. Ze maken kennis met de geschiedenis van de stad Gent en voeren al enkele voorbereidende opdrachten uit. De tweede namiddag vindt plaats in het OLC waar de leerlingen uitvoerig hun onderzoeksthema uitspitten en een presentatie maken. Die presenteren ze dan op de laatste namiddag aan de volledige klas.

2e trimester – werken in dynamisch Gent

In het tweede trimester snijden we het thema ‘beroepen in Gent’ aan. Op deze manier komen de leerlingen alweer met Gent in aanraking en zullen ze opnieuw een presentatie geven over een interessant aspect van onze dynamische stad. Hierbij gaan de leerlingen op bezoek bij ouders van medeleerlingen met een interessant beroep in Gent en maken daarna hun presentatie in het OLC.

3e trimester – samenleven in divers Gent

In het laatste trimester staat het thema ‘divers’ centraal. De leerlingen ontmoeten 10 ambassadeurs van Gent waarmee ze op hun werkplek over integratie in Gent zullen spreken. Opnieuw krijgen ze dan een onderzoeksvraag waar ze de tweede namiddag aan zullen werken in het OLC. Ten slotte presenteren ze ook dit aan de hand van een Pecha Kucha. Dit is een presentatievorm waarbij de leerlingen 20 slides voorstellen in 20 seconden per slide.  

Wat na het 1ste jaar?

Je kan in het tweede jaar ook STEaM-Wetenschappen volgen als je een inhaalbeweging maakt voor specifieke STEaM-vakken. In Sint-Lievenscollege Humaniora kan je een studierichting met verdieping voor Taal & Cultuur volge in de eerste en tweede graad. 

              

 

Lessentabel

Vakken

1A T&C

Aardrijkskunde 2u
Beeld 1u
Begeleid zelfstandig leren

1u

Engels 2u
Frans 5u
Geschiedenis 1u
Godsdienst 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muziek 1u
Natuurwet. 2u
Nederlands 6u
Techniek 2u
Wiskunde 6u
ICT geïntegreerd
Mens en Samenleving via projecten
Totaal 33u

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen