Schoolboeken

Schoolboeken en rekenmachine worden online besteld. Je ontvangt de nodige info in de loop van de maand juni. De boeken kan je ophalen tijdens de laatste week van augustus of tijdens de eerste schooldagen in het OLC. 

Turnkledij

Op onze school dragen de leerlingen tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding een turntruitje en broekje van het Sint-Lievenscollege. Je kan deze turnkledij passen en afhalen in de laatste week van augustus of tijdens de eerste schooldagen in het leerlingensecretariaat.

1-op-1 laptopproject vanaf het eerste jaar

In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken. Dit heeft niet alleen impact op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs, maar ook op onze manier van communiceren en informeren. We verwachten dat elke leerling beschikt over een eigen laptop voor gebruik thuis en op school.

Scenario 1 - je beschikt (reeds) over een eigen gekozen laptop

Wie reeds beschikt over een eigen laptop kan deze uiteraard blijven gebruiken. Wij verplichten niemand om een nieuw toestel aan te schaffen of een toestel via de school aan te kopen. Sommige leerlingen kiezen voor een specifiek merk, wensen bepaalde computereigenschappen of kunnen via een eigen kanaal een goedkoop, maar degelijk toestel bekomen. In dit model is onze eigen ICT-dienst niet verantwoordelijk voor herstellingen of software.

Scenario 2 - je koopt een door de school geselecteerde laptop aan bij een leverancier

De school heeft een type laptop geselecteerd op basis van duurzaamheid en met functionaliteiten die nuttig zijn voor ons onderwijs. Meer informatie over het type laptop en hoe je deze kan bestellen, kan je nalezen in onze laptopbrochure die je bij inschrijving ontvangt. Voor het schooljaar 2023-2024 wordt een Lenovo Thinkpad L13 Yoga met 256 SSD, 8G RAM en 3 jaar garantie aangeboden voor 784 euro (+ 4.84 euro Auvibel).
Wie voor dit scenario kiest, maakt aanspraak op tegemoetkoming vanuit de Digisprong-middelen van de Vlaamse Overheid (zie verder).

Scenario 3 - je huurkoopt een door de school geselecteerde laptop bij een leverancier

In dit financiële scenario kiezen we voor hetzelfde type toestel als bij scenario 2, maar wordt het toestel maandelijks afbetaald. Na afbetaling ben je eigenaar van het toestel.
Voor het schooljaar 2023-2024 wordt er een Lenovo Thinkpad L13 Yoga met 256 SSD, 8G RAM en 3 jaar garantie aangeboden voor 25,70 euro / maand (+ 4.84 euro Auvibel), afbetaald in 34 maanden
Wie voor dit scenario kiest, maakt aanspraak op tegemoetkoming vanuit de Digisprong-middelen van de Vlaamse Overheid (zie verder).

Scenario 4 - de school voorziet in een laptop

Elke ouder die naast de tegemoetkoming vanuit de Digisprong-middelen van de Vlaamse Overheid extra financiële ondersteuning wenst, kan dit in alle discretie bespreken met de directie op onze school (https://www.sintlievenscollege.be/contact). Het uitgangspunt is voor ons dat elke leerling over een eigen hoogkwalitatieve schoollaptop kan beschikken. 

Digisprong

De Vlaamse Overheid stimuleert de digitalisering in het Vlaamse onderwijs met een financiële injectie in de apparatuur voor leerlingen. Op de humaniora van het Sint-Lievenscollege worden de gezinnen die kiezen voor scenario 2 of scenario 3 financieel ondersteund met een tegemoetkoming van 15,00 euro per (gevolgde) schoolmaand in de schooljaren 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 zolang de leerling les volgt op de humaniora van het Sint-Lievenscollege. Het bedrag wordt per trimester in mindering gebracht op de schoolfactuur (met een maximum van 150 euro per schooljaar). 

Meer informatie over ons laptopproject is te vinden in onze brochure. 

Kluisje

Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet alle boeken met zich mee moeten dragen, kan je gebruikmaken van een kluisje. Daar kan je jouw turnkledij, lunchpakket, boeken, laptop en GSM veilig in opbergen. Elke leerling van het Sint-Lievenscollege beschikt over een kluisje. Voor het gebruik van een kluisje wordt per trimester een huur aangerekend.