Dagverloop op het Sint-Lievenscollege

07.45u Openen schoolpoort. 
08.25u Schoolpoort sluit, leerlingen begeven zich naar de klassen. 
08.30u Start eerste lesuur. 
09.20u Start tweede lesuur. 
10.10u Eerste pauze (15 min).
10.25u Start derde lesuur.
11.15u Start vierde lesuur. 
12.05u Start middagpauze. Einde schooldag op woensdag. 
12.40u Start vrijblijvende middagactiviteiten (sport, spel, creatief werken, programmeren, schoolbibliotheek...) en inhaallessen. 
13.10u Schoolpoort sluit, leerlingen begeven zich naar de klassen. 
13.15u Start vijfde lesuur. 
14.05u Start zesde lesuur. 
14.55u Start namiddagpauze (10 min). 
15.05u Start zevende lesuur. 
15.55u Einde lessen voor de meeste leerlingen; sommige klassen hebben een achtste lesuur met einde om 16.45u.
16.15u Start vrije avondstudie (j2 - j6) en begeleide avondstudie (j1). 
17.15u Einde schoolactiviteiten.