Onderwijs met een blik op de wereld!

Onze school heeft een Erasmus+- accreditatie voor de periode 2021-2027. Dat betekent dat onze school subsidies krijgt van Europa om belangrijke onderwijsdoelen te bereiken. De doelen in ons Europese project zijn de volgende:

Doorgedreven professionalisering van de leerkrachten via cursussen of job shadowing met speciale aandacht voor:

Uitwisseling leerlingen met aandacht voor

Onze partnerscholen

Deze doelen bereiken we samen met onze partnerscholen: 

Met deze scholen zijn er uitwisselingsprogramma’s met leerlingen. Zo kwamen in mei 2023 voor het eerst 9 Portugese leerlingen en 14 Italiaanse leerlingen naar onze school om onze STEM-vakken te leren kennen.

In het schooljaar 2023-2024 startten we met een uniek samenwerkingsprogramma voor de 5 Moderne Talen. In september 2023 kwamen 10 leerlingen uit Valencia op bezoek bij de 5MT en in april 2024 gaan onze 5MT-leerlingen naar Spanje voor een taal- en cultuurbad Spaans.

Daarnaast gingen van 18 tot 24 februari 8 leerlingen van de vijfdes naar Almeñucar (Spanje) voor een taal-en cultuurbad en verbleven van 10 tot 16 maart 10 leerlingen uit de vijfdes in Perugia (Italië) om daar lessen te volgen gericht op STEM-vakken. In mei maken de Spaanse en Italiaanse leerlingen de omgekeerde richting en komen ze naar Gent.

De leerlingen verblijven telkens in gastgezinnen wat zorgt voor een unieke persoonlijke ervaring.

Tenslotte is er ook nog het project BUURKLASSEN. Onze 4 Humane Wetenschappen doet een project met het Engelstalige Lodewijkscollege uit Terneuzen rond gender(in)equality. In het eerste semester gaan ze op tweedaagse naar Terneuzen en omgekeerd wordt het project eind november afgerond in Gent.

Internationale Professionaliseringstrajecten voor Leerkrachten

De professionaliseringstrajecten van leerkrachten bestaan uit twee polen: 

Zo is er enerzijds job shadowing, d.w.z. dat leerkrachten een week meelopen met hun collega’s in het buitenland. Omgekeerd ontvangt onze school ook heel wat collega’s, zo kregen we dit jaar het bezoek van Portugese, Spaanse, Italiaans, Zweedse en Litouwse collega’s.

Anderzijds volgen ook heel wat collega’s een cursus in Europa over uiteenlopende onderwerpen. Een greep uit de gevolgde cursussen in 2023 en 2024: