Leerlingpopulatie

De data hier geeft de opbouw weer van onze leerlingenpopulatie (=1.150) op basis van het biologisch geslacht zoals vermeld staat op de identiteitskaart. 

Opgelet: biologisch geslacht kan maar hoeft niet gelijk te lopen met de genderidentiteit van de leerling. 

Bron: Data schooljaar 2022-2023

 


Schoolse vordering

Schoolse vordering geeft weer hoeveel procent van onze leerlingenpopulatie (=circa 1.150 leerlingen): 

Bron: Data schooljaar 2022-2023


Attestering

Doorheen het schooljaar houden we meerdere begeleidende klassenraden om de leerling en zijn/haar/hun leerproces op te volgen. Meer informatie over ons studieaanbod en richtingen vind je via deze link. Daar vind je ook een handig overzicht van de doorstroommogelijkheden binnen onze school. 

Graad 1

Deze cijfers gaan over de uitspraak van de delibererende klassenraad op het
einde van het schooljaar in onze eerste graad. 

Bron: Data schooljaar 2021-2022. 

Graad 2

Deze cijfers gaan over de uitspraak van de delibererende klassenraad op het
einde van het schooljaar in onze tweede graad. 

Bron: Data schooljaar 2021-2022. 

Graad 3

Deze cijfers gaan over de uitspraak van de delibererende klassenraad op het
einde van het schooljaar in onze derde graad.

Vrije leerlingen zijn geen reguliere leerlingen en kunnen geen attest bekomen, wel een attest van lesbijwoning. Bijvoorbeeld een uitwisselingsleerling die hier een schooljaar verblijft en onze lessen volgt. 

Bron: Data schooljaar 2021-2022.