Participatiegraad in het eerste jaar van het hoger onderwijs

Datawijzer leert dat tussen schooljaren 2016-2017 en 2020-2021 Sint-Lievenscollege gemiddeld 95,82% van de leerlingen doorstroomden naar het hoger onderwijs. Van alle afstuderende leerlingen tijdens deze periode kiest gemiddeld 79,94% voor een academische bachelor en gemiddeld 15,88% voor een professionele bachelor.

Leerlingen die de hogere studies in een internationale context aanvatten of die pas na een jaar in het hoger onderwijs instromen, zijn niet opgenomen in deze cijfers.

Bron: Datawijzer (Vlaamse Onderwijsinspectie)


Studierendement in het eerste jaar van het hoger onderwijs

Datawijzer leert dat leerlingen van het Sint-Lievenscollege die afstudeerden tussen schooljaren 2016-2017 en 2020-2021 een gemiddeld studierendement of studiesucces van 75,25% behaalden. Het studierendement werd berekend door de verhouding te nemen tussen het totaal aantal verworven studiepunten en het totaal aan opgenomen studiepunten in het eerste jaar hoger onderwijs.

Het studierendement of studiesucces in het eerste jaar professionele bachelor steeg van gemiddeld 68,65% bij de afgestudeerden in 2016-2017 naar gemiddeld 91,40% bij de afgestudeerden in 2020-2021.

Het studierendement of studiesucces in het eerste jaar academische bachelor steeg van gemiddeld 70,17% bij de afgestudeerden in 2016-2017 naar gemiddeld 76,87% bij de afgestudeerden in 2020-2021.

Het studiesucces van het eerste bachelorjaar van leerlingen die de hogere studies in een internationale context aanvatten of die pas na een jaar in het hoger onderwijs instromen, zijn niet opgenomen in deze cijfers.

Bron: Datawijzer (Vlaamse Onderwijsinspectie)


Behalen van het bachelordiploma

Dataloep Onderwijs en Vorming toont aan dat 78,91% van de leerlingen die afgestudeerd zijn tussen de schooljaren 2011-2012 t.e.m. 2016-2017 en onmiddellijk in het hoger onderwijs ingestroomd zijn hun professionele of academische bachelordiploma (180 studiepunten) behaalden.

Het behalen van een professionele of academische bachelor door leerlingen die hun hogere studies internationaal aanvatten of pas na een sabbatjaar in het hoger onderwijs instromen zijn niet opgenomen in deze gegevens. 

De overheid stelt ons geen gegevens ter beschikking met betrekking tot het behalen van masterdiploma's.

Bron: Dataloep (Vlaamse Onderwijsadminstratie)


Kwaliteitszorg

De humaniora van het Sint-Lievenscollege heeft als finaliteit binnen het onderwijscontinuĆ¼m van het secundair onderwijs: 'domeinoverstijgende doorstroom' naar het hoger onderwijs.

Studiedeelname aan het hoger onderwijs, studiesucces van onze leerlingen in hun eerste jaar van de professionele of academische bachelor en het behalen van een diploma in het hoger onderwijs zijn daarom belangrijke kritieke prestatie-indicatoren binnen de kwaliteitszorg van onze school. De overheid geeft ons geen toegang tot een (volledige) dataset om tot waardevolle, eigen inzichten te komen, maar bezorgt elke school in Vlaanderen vooraf gedefinieerde visualisaties en gegevenstabellen.

In het kader van Openbaarheid van bestuur stellen we de meest recente gegevens via deze weg beschikbaar aan de leden van de schoolraad, van de ouderraad en van de leerlingenraad. Zo kunnen ook deze participatieorganen datagedreven meebouwen aan de onderwijskwaliteit van onze school. 

Aarzel niet om contact op te nemen met Kris Mattheeuws, coƶrdinator kwaliteitszorg, via kris.mattheeuws@sintlievenscollege.be, indien u meer informatie over de kwaliteitszorg op Sint-Lievenscollege wenst.