Vicepremier Petra De Sutter op bezoek

Sint-Lievenscollege viert 5 jaar 'Unicorns'

Nieuws

De STEM-Monitor 2021 toont aan dat steeds meer meisjes kiezen voor een STEM-studierichting. Het Unicorn-programma voor meisjes in STEaM-studierichtingen van het Sint-Lievenscollege te Gent viert haar 5-jarig bestaan met de ontwikkeling van een gloednieuwe leerlijn Design Thinking en Artificiële Intelligentie met uitzonderlijke aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals fake news en emotionele intelligentie in een wereld bepaald door algoritmes. 

In aanloop naar de internationale ‘Dag van meisjes en vrouwen in de wetenschap’ bracht Vice-eersteminister Petra De Sutter een bezoek aan het Sint-Lievenscollege op woensdag 9 februari

Inspire - Connect - Celebrate
Het Unicorn-programma werd in 2017 opgestart met als doel meisjes in de STEaM-richtingen van het Sint-Lievenscollege te blijven inspireren en motiveren om door te zetten in álle STEaM-studierichtingen. Een speciale leerlingenraad, de Unicorn Council, bestaande uit enkel meisjes organiseert bedrijfsbezoeken (TomTom, Dow Chemical… ) en ontmoetingsmomenten met vrouwelijke wetenschappers en rolmodellen. Zo sprak onlangs Angelique Van Ombergen (ESA) de meisjes toe over haar werk. De ‘Unicorns’ van het Sint-Lievenscollege organiseren daarenboven tijdens de middagpauze workshops programmeren voor leerlingen uit niet-STEaM gerelateerde studierichtingen.

Design Thinking en Artificiële Intelligentie als vakken in het curriculum
Ondanks de recente modernisering van het secundair onderwijs in schooljaar 2019-2020 zag het Sint-Lievenscollege zich genoodzaakt om nieuwe vakken zoals Design Thinking en Artificiële Intelligentie in het secundair onderwijs te introduceren om een antwoord te bieden op de vele nieuwe technologische en maatschappelijke uitdagingen. Niet toevallig is de aantoonbare maatschappelijke en sociale meerwaarde van studierichtingen een essentiële hefboom om meisjes te binden aan STEM-studierichtingen. Geïnspireerd door het Finse plan om 1% van de bevolking een basiseducatie in Artificiële Intelligentie te geven, ontwikkelde een leerkrachtenteam van het Sint-Lievenscollege een leerlijn informaticawetenschappen die bouwt vanuit het eerste middelbaar naar het vak Artificiële Intelligentie in het derde middelbaar. Leerlingen ontdekken de werking ervan, klonen hun eigen stem, passen AI toe in vakken zoals Grieks en Latijn …

In de pers

Ons event werd opgepikt in de pers. Van "Sint-Lievenscollege viert 5 jaar 'Unicorns' " bij AVS tot "Leerlingen maken nepfilmpjes van vicepremier De Sutter" bij Het Nieuwsblad. Ook HLN titelt “Leerlingen maken deepfake-filmpje van vicepremier Petra De Sutter”.