Ons Unicorn Programme!

Internationale Dag voor Meisjes en Vrouwen in de Wetenschappen

Activiteiten

Op 11 februari vindt de achtste Internationale Dag voor Meisjes en Vrouwen in Wetenschap van de Verenigde Naties plaats. Een dag die nog steeds nodig is, want wanneer we kijken naar de uitstroom uit het hoger onderwijs, of de samenstelling van de werkplaatsen in STEM-domeinen, zien we dat mannen en jongens beter vertegenwoordigd zijn. Nog steeds. Op een richting met exacte wetenschappen en IT kleeft vaak, geheel onterecht, dat het iets typisch is voor jongens. Met ons Unicorn Programma tonen we graag dat het anders kan. Omdat het ook anders moet!

Meer vrouwen en meisjes in de STEM- en STEaM-richtingen was ook één van de doelstellingen van de 2030 STEM Agenda van de Vlaamse overheid. Een doelstelling die wij ter harte hebben genomen. Gewapend met onderzoek werkten we een evidence based aanpak uit. Die aanpak vind je doorheen onze volledige schoolwerking. Een dag als deze is belangrijk, maar om de harten en hersenen van meisjes duurzaam te winnen, mocht het niet blijven bij één actiedag. Die aanpak zet in op inspraak, activiteiten, rolmodellen en bedrijfsbezoeken.

Inspraak

"Wetenschappen, dat is voor jongens”, een perceptie die we doodjammer vinden, want meisjes kunnen dat minstens even goed. Hun inzichten en het werken met een inclusief team zijn trouwens ook broodnodig bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Om die perceptie mee te helpen keren, zitten onze meisjes zelf aan de knoppen van het Unicorn Programma. Zij bepalen de inhoud van hun activiteiten en geven ook feedback over het profiel van de school.

Activiteiten

Eén van hun activiteiten is het zelf organiseren van een middagactiviteit. Tijdens de pauzes laten ze leerlingen uit andere richtingen kennismaken met wat zij leren in hun STEaM-vakken. Als leerling uit het Latijnse benieuwd hoe je kan leren programmeren en zo een ‘smart plant’ kan ontwikkelen? Dat kan je leren van één van onze meisjes. Benieuwd naar hoe je een 3D-ontwerp in Virtual Reality kan maken? Of met kranten en artificiële intelligentie een stijlvolle outfit kan genereren? Ook daar hebben we dames voor klaarstaan!

Rolmodellen

Onze meisjes tonen niet alleen wat ze al kunnen, maar via rolmodellen tonen we hen ook wat ze zullen kunnen. Dit schooljaar neemt Veerle Van Driessche, docent aan de Zeevaartschool (Antwerp Maritime Academy), hen op sleeptouw! Midden op zee moet je namelijk van alle markten thuis zijn. Tijdens een bezoek legde Veerle onze meisjes uit hoe men fysica, chemie, biologie, informatica, aardrijkskunde, psychologie ... gebruiken in de zeevaart. Een opwarmertje voor wanneer wij haar school bezoeken en een duik nemen in hun simulator!

Maar ook bij het ontwikkelen van ons curriculum gaat ons lerarenteam actief op zoek naar vrouwelijke rolmodellen. Dit door bijvoorbeeld niet terug te vallen op gekende namen zoals een Marie Curie, maar ook andere aan bod te laten komen zoals Ada Lovelace, de eerste programmeur!

Bedrijfsbezoeken

Dat inspireren en tonen welk verschil je kan maken met die STEaM-vakken doen we ook via bedrijfsbezoeken. Zo gingen we dit schooljaar naar Larian Studios, een van de grootste game developers van ons land. Daar toonden Eleonore, Merel, An-Sofie en Lore, opnieuw vrouwelijke rolmodellen, hen dat games ontwikkelen geen cliché mannenstiel is. We leerden dat er veel meer bij komt kijken dan coderegels schrijven. Na een rondleiding langs concept art, 3D-art en meer lieten de vier dames onze Unicorns kennismaken met animeren, rigging en zelfs motion capture!

Onze werking loopt nu reeds zes jaar. Zo ondersteunen en inspireren we onze meisjes om te kiezen voor die STEaM-vakken. Een cruciale leeftijd als het gaat over motivatie van jongeren, vooral meisjes, voor de exacte wetenschappen. Het is een aanpak die meer tijd vergt dan één ‘Internationale Dag’ als we echt duurzame verandering willen bereiken. Op ons eentje zullen we die perceptie niet kunnen keren. Hopelijk hebben we jou op deze speciale dag kunnen inspireren om zelf zo’n Unicorn Programma te lanceren op jouw school!