Mens en Samenleving

Wie is de meest mediawijze klas van onze school?

Activiteiten

Het internet, de digitale wereld, bepaalt steeds meer hoe wij leven en leren. Maar in die digitale wereld moeten we ook leren leven. Wat is catfishing, hacking, sexting, AI of fakenews? Hoe bewaak je jouw privacy en herken je potentiële gevaren? 

Doorheen tien workshops verkenden de leerlingen uit ons eerste jaar de digitale wereld. Ze maakten eigen vlogs over elk onderwerp die door een team van tien juryleden werden beoordeeld. 

Wie werd de meest mediawijze klas van ons eerste jaar?