Filosofie Olympiade

Stef Bracke (6GL4) wint brons op de Filosofie Olympiade!

Nieuws

Net voor de Corona-lockdown begin maart konden leerlingen van de derde graad nog een filosofisch essay schrijven over één van de vier onderstaande citaten: Aurelius Augustinus over de vraag wat “tijd” nu eigenlijk is; Thomas Hobbes over de natuur van de mens en over politiek; Fernando Pessoa over het ondoorgrondelijke en onafhankelijke zelf; en Martha Nussbaum over de relatie tussen kennis en moreel goed handelen.

De bronzen medaille gaat naar onze Stef Bracke (6GL4) Deze leerling van de zesde Grieks-Latijnse koos eveneens voor het citaat van Nussbaum en benaderde de stelling over kennis en goed handelen vanuit de theorie van de cognitieve dissonantie ontwikkeld door Leon Festinger. Festinger bestudeerde wat er kan gebeuren wanneer verschillende vormen van kennis met elkaar in conflict treden. Stef paste dit toe op diverse moderne religieuze bewegingen en relativeerde hierdoor enigszins de stelling dat kennis tot goed gedrag zou leiden. Ook zijn essay getuigt van grote rijpheid, is zeer goed opgebouwd en kritisch van instelling. Stef is zo begeesterd door wijsbegeerte dat hij reeds de cursus van Prof. Johan Braeckman aan de Universiteit Gent gevolgd heeft (na 16 uur) en zelfs met goed gevolg examen afgelegd.