STEaM-Project Jaar 4

Onderzoeksproject 'Fijn Stof'

In de kijker

Onze leerlingen uit het vierde jaar Wetenschappen sluiten de lessen van dit tweede trimester af met een vakoverschrijdend project. In dit project dat biologie, aardrijkskunde, chemie en informatiewetenschappen samenbrengt, hebben ze zich verdiept in de studie van fijnstof en de impact ervan op het menselijk lichaam en onze omgeving.

Ze hebben niet alleen geleerd over de oorzaken en gevolgen van dat fijnstof, maar ook hoe ze deze kennis kunnen toepassen in de praktijk. Door het zelf programmeren van een Arduino-computer en het gebruik van fijnstofmeters, zijn ze in staat om live grafieken te creƫren die hun meetresultaten visueel weergeven.

Kennis en vaardigheden die ze zullen gebruiken bij het beantwoorden van hun eigen opgestelde onderzoeksvragen.