Schooljaar 2022 - 2023

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

De voorbije maanden werd samen met toekomstige leerlingen en hun ouders een uitgebreid fysiek en digitaal informatietraject afgelegd.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder diende de potentieel toekomstige leerling van de humaniora aan te melden tussen 21 maart (12.00 uur) en 22 april 2022 (12.00 uur) via https://meldjeaansecundair.gent.be . Het Centraal Aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform Gent ( https://lokaaloverlegplatform.be/ ) . 

Inschrijven

Woensdag 4 mei - bekendmaking resultaten

Op 4 mei 2022 worden de resultaten van het CAR bekend gemaakt. De organisatie van de bekendmaking gebeurt door het Lokaal Overlegplatform Gent. Van alle aanmeldingen op de humaniora krijgen 240 kinderen een ticket om de inschrijvingsprocedure op te starten (zie verder). Kinderen die geen ticket toegewezen kregen door het CAR komen terecht op een digitale wachtlijst (zie Veelgestelde vragen).

 

Omstreeks 17 uur zal het Sint-Lievenscollege een communicatie via e-mail uitsturen naar zowel de ouders van kinderen mét een ticket als naar de ouders van kinderen op de wachtlijst met daarin de details van de inschrijvingsprocedure. Gelieve de instructies zo volledig en zo snel als mogelijk uit te voeren.

 

We roepen alle ouders op om de school nog niet te contacteren. Als school krijgen wij de informatie zoals jou pas op 4 mei toegestuurd en dienen vanaf dan alle informatie te verwerken.

 

Donderdag 5 en vrijdag 6 mei - telefonische contactname wachtlijst

Elk kind (en ouder) op de wachtlijst doorloopt een emotionele en moeilijke periode. Daarom worden de ouders van kinderen op de wachtlijst als eerste op donderdag 5 en vrijdag 6 mei door ons getelefoneerd. In afwachting kan je terecht op de Veelgestelde vragen van deze website. 

 

Zaterdag 7 mei - start inschrijvingsprocedure

Stap 1 - Administratieve voorbereiding

Op woensdag 4 mei ontvangen alle ouders van kinderen met een ticket een e-mail met vragenlijst. Deze vragenlijst dient zo snel als mogelijk vervolledigd worden. Er wordt meteen gevraagd om een aantal belangrijke documenten (zorgdossier, synthesrapport j5 en een recent rapport j6) op te laden. U kunt deze documenten op voorhand opvragen op de lagere school. Je krijgt ook de mogelijkheid om een afspraak voor een intakegesprek vast te leggen.

 

Alle administratieve stappen dienen afgewerkt te zijn vooraleer kan overgegaan worden naar Stap 2 van de inschrijvingsprocedure. Hou er rekening mee dat het ticket, uitgereikt op 4 mei, slechts een beperkte geldigheidsduur heeft en dat de verzilvering van het ticket of de inschrijvingsprocedure dient afgerond te zijn op 31 mei 2022.

 

Stap 2 - Intakegesprek

Op basis van alle aangereikte gegevens en documenten wordt er een intakegesprek voorbereid door ons. Omdat er in Gent gewerkt wordt met een digitaal aanmeldingssysteem vinden we een persoonlijke kennismaking met de toekomstige leerling en de ouder(s) essentieel. We vinden het heel belangrijk om je eerste vragen individueel te kunnen beantwoorden. Op hetzelfde moment bespreken we met jou de onderbouwde studiekeuze op basis van de documenten uit Stap 1. 

 

Op zaterdag 7 mei en woensdag 11 mei worden de meeste intakegesprekken ingepland. Er worden ook bijkomende momenten voorzien; de exacte data zijn te raadplegen in de afsprakenmodule.

 

Stap 3 - Bevestiging inschrijving

Na de administratieve voorbereiding en het intakegesprek volgt er een bevestiging van inschrijving.

Je krijgt meteen informatie over de te volgen stappen voor het laptopproject en de aankoop van alle andere leermaterialen. 

 

 

Inschrijven voor het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de jaar

Alle studierichtingen van Sint-Lievenscollege Humaniora voor schooljaar 2022-2023 werden volzet verklaard op 2 mei 2022. Aanmeldingen na 2 mei 2022 voor het tweede tot en met het zesde middelbaar zullen niet meer tot een inschrijving kunnen leiden voor schooljaar 2022-2023. Op de website van het Lokaal Overlegplatform Gent - Secundair onderwijs (https://gent-so.lokaaloverlegplatform.be/ ) kunt u de capaciteiten en vrije plaatsen in de Gentse scholen raadplegen.

Indien u alsnog wenst om uw dochter of zoon op de wachtlijst te plaatsen voor een inschrijving, dan kunt u uw gegevens achterlaten in het digitaal inschrijvingsregister via deze hyperlink. De volgorde van aanmelden op het digitaal inschrijvingsregister zal bepalend zijn voor het toewijzen van een inschrijving.

Gelieve er rekening mee te houden dat er geen communicatie gebeurt vóór 1 juli 2022 over het verloop van de wachtlijst voor studierichtingen van het tweede tot en met het zesde middelbaar.

Schooljaar 2023-2024

Blijf op de hoogte van initiatieven georganiseerd in schooljaar 2022-2023  in het kader van een inschrijving voor een van de zes leerjaren (j1 t.e.m. j6) voor schooljaar 2023-2024 en volgende schooljaren en laat uw contactgegevens achter via onderstaand formulier. Gelieve op de QR-code te klikken of deze te scannen.