Schooljaar 2022 - 2023

Alle studierichtingen van Sint-Lievenscollege Humaniora voor schooljaar 2022-2023 werden volzet verklaard op 2 mei 2022. Op de website van het Lokaal Overlegplatform Gent - Secundair onderwijs (https://gent-so.lokaaloverlegplatform.be/ ) kunt u de capaciteiten en vrije plaatsen in de Gentse scholen raadplegen.

 

Schooljaar 2023 - 2024

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Om alle toekomstige leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van een goede studie- en schoolkeuze organiseren we verschillende events doorheen het schooljaar 2022-2023. Heeft u interesse in deze events? Dan kan u uw informatie achterlaten via ons contactformulier. We houden u via dit contactformulier op de hoogte van het verloop van de inschrijvingsprocedure.

Welke events zullen de komende maanden plaatsvinden?

Inschrijven voor deze events is verplicht via de hyperlink die naast het event vermeld staat.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van de humaniora aan te melden tussen maandag 27 maart (12.00 uur) en vrijdag 21 april 2023 (12.00 uur) via https://meldjeaansecundair.gent.be. Het Centraal Aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform Gent.

Inschrijven

Op 15 mei worden de toewijzingen door het Centraal Aanmeldingsregister bekend gemaakt. Ouders kunnen de toewijzing (ticket) verzilveren op woensdag 17 mei, maandag 22 mei, dinsdag 23 mei, woensdag 24 mei en op zaterdag 27 mei 2023 op het Sint-Lievenscollege. Deze inschrijving wordt vervolledigd met een persoonlijk en individueel intakegesprek met toekomstige leerling en ouder.

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de humaniora kan u zich vanaf 17 april 2023 om 9.00 u  digitaal aanmelden via dit inschrijvingsregister (klik hier vanaf 17 april). Vervolgens kan een afspraak gemaakt worden met de directeur van de eerste graad, mevr. Dorothée Degrave op het nummer 09 225 11 47 of per e-mail dorothee.degrave@sintlievenscollege.be of met de directeur van de tweede en derde graad, dhr. Koen Vandamme op het nummer 09 225 11 47 of per e-mail koen.vandamme@sintlievenscollege.be.

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor een ander leerjaar op de business-afdeling kan je een afspraak maken met de directeur, dhr. Wim Provoost op het nummer 09 225 77 50 of per e-mail wim.provoost@sintlievenscollege.be .