Redactie SLC

Een vlotte pen, een neus voor nieuws en een gezonde dosis ‘nieuws’-gierigheid. Voeg daar de occasionele versnaperingen tijdens redactievergaderingen aan toe, en ziedaar: het kersverse 'Redactie SLC'! 

Dit taalteam bestaat uit Ali, Nathan, Annabel, Ward, Siskin, Leonie, Wolf, Fien onder leiding van mevr. Adams en dhr. Neckebroeck.


De tweewekelijkse verbeterzin: gymnastiek voor onze taalspieren

Vind de fouten in deze oprisping van een boze leerkracht: “Ik weet niet als je het goed beseft, maar de vakantie is allang gedaan! Wanneer ga je beginnen werken?”

Ondertussen al bijna tien jaar lang krijgen de leerlingen, leraren, directeurs, medewerkers en begeleiders van het Sint-Lievenscollege Humaniora om de twee weken een ‘verbeterzin’ in hun elektronische brievenbus. What’s in a name : soms gaat het om één zin, soms zijn er zeven of acht. Dit hebben ze alvast met elkaar gemeen: er staan taalfouten in. Kleintjes, grote, onvergeeflijke dt-fouten, verkeerde zinsconstructies en barbarismen: woorden of stukken zin die ongemerkt vanuit een andere taal het Nederlands binnensluipen, zoals zevenduizend °troepen in plaats van zevenduizend soldaten – en dankzij dat vreemde bolletje voor °troepen weet je dat het om een fout gaat.

De verbeterzin is ontstaan toen Johan Boesman nog directeur van het college was. Hij vroeg leraar Nederlands en taalkundig sabelslijper Kjell Neckebroeck om taal op school wat meer in de kijker te zetten, al was het maar omdat de eerbiedwaardige Brusselse echelons dat expliciet begonnen te vragen. In een eerste fase kwamen er op wel tien plaatsen op het college (op deuren, in mededelingenkasten enz.) grote affiches met kromme taal, verbeterde versies en wat toelichting. Gaandeweg is de computer gemeengoed geworden en hebben de omslachtige affiches plaats geruimd voor de tweewekelijkse verbeterzin op Smartschool.

De bedoeling is dat iedereen iets bijleert en dat het ook altijd voor iedereen een uitdaging is, van de nauwelijks geïnitieerde leerling van het eerste jaar tot de meest doorgewinterde leraar Nederlands. De fouten variëren dan ook van zo-duidelijk-dat-de-spellingcontrole-ze-zelf-in-het-rood-onderstreept tot taaie tante betjes, topzware linksconstructies, verkeerde beknopte bijzinnen en vooral ... de vele fouten die door de mazen van het net glippen omdat ze nu eenmaal geen alarmbelletjes doen afgaan.

Zo heeft die boze leerkracht deze fouten gemaakt: “Ik weet niet °als je het goed beseft, maar de vakantie is °allang °gedaan! Wanneer ga je °beginnen werken?” De boze leerkracht had moeten zeggen: “Ik weet niet of je het goed beseft, maar de vakantie is al lang afgelopen / voorbij ! Wanneer ga je beginnen te werken ?”

Werken aan taal, dat doen we op het college elke dag!


D-team en diversiteit: een verrijking voor maatschappij en onderwijs

Het Sint-Lievenscollege is steeds meer een spiegel van de maatschappij: niet alle leerlingen die bij ons starten, hebben Nederlands als moedertaal. Houdt die realiteit uitdagingen in? Ja, beslist, maar ook de belofte van zoveel meer (taal)rijkdom op school! Sinds de start van het schooljaar 2019-2020 heeft het college een D-team dat zich over diversiteit buigt op basis van twee doelstellingen. Eén: hoe kunnen we met diversiteit positief omgaan en er onvermoede kansen in ontdekken? Twee: hoe kunnen we ons onderwijs nog meer taalgericht maken?

Vanzelfsprekend behouden we initiatieven die hun dienst meer dan bewezen hebben, en waarover elders in dit magazine meer informatie staat: de Leesbibliotheek, de Voorleesweek, de Leesliving (het woord bekt zo lekker dat we het anglicisme door de vingers kijken). En omdat het raadzaam is om het overzicht te behouden, groeperen we initiatieven voortaan steeds nauwgezetter onder de noemer taalprojecten.

Daarnaast willen we een antwoord bieden op een even dwingende als dringende vraag: hoe helpen we leerlingen die thuis geen Nederlands spreken om de eventuele taalachterstand weg te werken, het liefst zo snel en zo doeltreffend mogelijk?

In onze zoektocht naar een bevredigend antwoord hebben we steun gevraagd en gekregen in de vorm van een leerbezoek. Op woensdag 2 oktober hebben we rond de tafel gezeten met TRANSFAIR. We hebben een analyse gemaakt van het kennismakings- en inschrijvingstraject van zogenaamde derdelanders : leerlingen die misschien als Belg te boek staan maar in elk geval ook een nationaliteit hebben los van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, of leerlingen die zelfs helemaal staatloos zijn. Het D-team werkt intensief samen met Koen Mattheeuws van Steunpunt Diversiteit & Leren, het Onderwijscentrum Gent, de HOGent, OLVI en KTA Groenkouter.

Het zijn schuchtere eerste stapjes die het Sint-Lievenscollege zet, maar we zijn vastberaden onze inspanningen op te drijven. Zo evolueren we van een intakegesprek met derdelanders naar een intaketraject om alle uitdagingen in kaart te brengen en er op een overtuigende manier het hoofd aan te bieden.

Dat het niet altijd om problemen hoeft te gaan, bewijst het taalpaspoort dat al onze nieuwe leerlingen invullen. We staan ervan versteld hoeveel talen er op onze school vertegenwoordigd zijn! Dat is de opstap naar een heleboel initiatieven. Zo kan het in deze tijden van globalisering erg verrijkend zijn om onze taalhorizon te verruimen en goeiedag en dank je wel te kunnen zeggen in het Turks, het Albanees, het Arabisch, het Indisch ...

We kunnen op (taal)reis gaan binnen de muren van het Sint-Lievenscollege!


Dankzij nieuwe technologie op weg naar beter Nederlands

Nederlands is onze moedertaal en daar zijn we sterk in: om die boodschap kracht bij te zetten, zijn de collega’s Nederlands van de eerste graad druk in de weer met nieuwe en veelzijdige ICT-technologie.

Neem nu OneNote: het wordt binnenkort een middel om het rendement van schrijfopdrachten te verhogen. Leerlingen kunnen samen aan één tekst schrijven (writing in committee is dagelijkse kost in de Angelsaksische landen) en voor de druk corrigerende leraar scheelt het een hele slok op de borrel. In deze tijd vol klimaatacties is het bovendien ook een milieuvriendelijke optie, want dankzij OneNote is er voor feedback geen papier meer nodig.

Diddit is een online leerplatform van uitgeverij Van In. Bovenop de traditionele remediëring en het extra materiaal in het werkboek is er nu ook een resem digitale oefeningen. Heb je een ontgoochelende toets gemaakt? Geen nood, het Diddit-platform biedt remediëring op maat, en op het eind kan de leerkracht een gedetailleerd beeld krijgen van het traject dat de leerling heeft afgelegd. Die gegevens worden door Diddit netjes verwerkt en in een overzichtelijke tabel gepresenteerd. Bovendien zijn alle oefeningen afgestemd op het niveau van individuele leerlingen. Dat opent dan weer een heleboel mogelijkheden op het vlak van differentiatie, een vereiste in de nieuwe leerplannen van de eerste graad. Tot slot is Diddit ook nuttig in de praktijk van elke dag: het bordboek ondersteunt de lessen, waardoor leerlingen vlot kunnen volgen.

Zoveel is duidelijk: technologie is beslist een meerwaarde in het leerproces en in het streven van elke leerling om van het Nederlands de taal te maken waarin zij of hij intellectueel het sterkst staat - en dat is in Vlaanderen per slot van rekening de deur naar succes op zovele vlakken!