Lichtfestival 2021 -2022

Sint-Lievenscollege verlicht je brein!

Ontdek de geheimen van het tienerbrein, smul met Sint-Lieven, bewonder onze verlichte architecturale schatten en fiets jezelf zichtbaar tijdens het Lichtfestival op 10 en 12 november 2021

Deelname is voorbehouden voor leerlingen en personeelsleden van vzw SKOG, al dan niet vergezeld door hun gezin of voor mensen met een uitnodiging. Omwille van de huidige toestand van de coronacrisis nemen we twee maatregelen:

Programma

10 november 

12 november