Presentaties

In onze presentaties vertellen we je graag meer over de praktische werking van onze school. Hoe leren en leven wij samen? Hoe werkt onze uitgebreide leerzorg? Hoe organiseren wij ons laptopproject? 

Hoe neem ik deel? 

Deelnemen is eenvoudig.

  1. Kies een presentatie en moment uit (de aanvangsuren staan bij elke presentatie vermeld).
  2. Klik op de gekleurde bol bij de presentatie om de bijhorende Teams-vergadering te openen.
  3. Je hoeft niets op voorhand te installeren, deze Teams-vergadering kan je openen via jouw browser. 

 

Presentatie: Leren & Studeren

Traject Humaniora en Business.

Samengevat: de 5 studierichtingen op het Sint-Lievenscollege helder voorgesteld via twee onderwijstrajecten nl. Business en Humaniora. 

Doelgroep: toekomstige leerlingen en ouders voor wie het nog niet duidelijk is welke studierichting het meest voor hen geschikt is. Het is de basis voor een gericht bezoek van het Leerfestival. 

Omschrijving: Vele leerlingen, ouders en leerkrachten in het lager onderwijs vinden hun weg niet meer in de modernisering van het secundair onderwijs. Daarom stippelen wij vanaf 1 september 2020 twee heldere trajecten uit – met een unieke benadering vanuit drie talent-werkwoorden: verkennen, versterken en verdiepen. Zo slagen we er in de negatieve gevolgen van het watervalsysteem in de eerste graad te vermijden waarbij leerlingen voortijdig moeten afhaken. 

Twee studierichtingen in Sint-Lievenscollege Business – ICT & Ondernemen – met een duidelijke toepassingsgerichte digitale focus en gericht op leerlingen die extra versterking vragen voor de basisvorming (Nederlands, Frans en wiskunde). Drie studierichtingen in Sint-Lievenscollege Humaniora – Latijn, STEaM en Taal&Cultuur – met een focus op verdieping van de basisvorming en gericht op een hoog abstractievermogen. 

Tijdstippen: 10.05 uur, 13.05 uur en 15.05 uur

Duurtijd: 20 minuten 

Sprekers: Mevr. Sofie Colpaert (graadcoördinator humaniora) & Mevr. Kelly Braekman (graadcoördinator business) 


Presentatie: Samenleven

Traject Humaniora.

Samengevat: het opvoedingsproject van de humaniora toegelicht aan de hand van projecten en programma’s. 

Doelgroep: toekomstige leerlingen en ouders die een overzicht wensen van wat naast het ‘leren en studeren’ het Sint-Lievenscollege uniek maakt. 

Omschrijving: Evenwaardig aan het studeren (zie presentatie ‘Leren en studeren’) staat op het Sint-Lievenscollege de opvoeding centraal. We noemen dit met een hedendaags woord ‘samenleven’.  

We leven op onze school samen vanuit een christelijke inspiratie en iedereen leert verantwoordelijk en respectvol met elkaar en met de omgeving om te gaan met ruimte voor diversiteit, initiatief en inspraak. Culturele, sociale en sportieve activiteiten en initiatieven verrijken ons schoolleven en vormen bouwstenen voor zorgzame vriendschap en samenwerking. Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op de peter- en meterwerking van j1 en j5, het ENABLE-programma tégen pesten en vóór een positief leef- en leerklimaat, de vele middagactiviteiten, de vaardigheden en attitudes die we aanleren in het graadprogramma ‘mens & samenleving’, de interklassencompetitie op woensdagnamiddag en de vele excursies & paasreizen. 

Tijdstippen: 10.35 uur en 13.35 uur

Duurtijd: 20 minuten 

Sprekers: Mevr. Katrien Van Roste (coördinator ENABLE) & Mevr. Véronique Van Bilsen (klastitularis j1) 


Presentatie: Leerzorg A

Traject Humaniora.

Samengevat: leerlingenbegeleiding in het eerste jaar. 

Doelgroep: toekomstige leerlingen en hun ouders die een ‘algemeen’ overzicht wensen van hoe het zorgbeleid op onze school georganiseerd wordt in functie van onze eerstejaars. 

Omschrijving: Het pedagogisch project van het Sint-Lievenscollege omhelst als derde component het zorgbeleid. 

Het welbevinden van iedereen is op het Sint-Lievenscollege een essentiële voorwaarde om te kunnen groeien als individu binnen de schoolgroep en in relatie met anderen. Daarom wil ons zorgbeleid bijdragen tot een motiverend leer- en leefklimaat waarin ieder zijn persoonlijkheid en talenten kan ontplooien. Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op de basiszorg voor elke leerling: de activiteiten m.b.t. leren leren, de begeleide avondstudie, het pakket van versterkende inhaallessen tijdens de middagpauze, evaluatie & feedback, planningsagenda... 

Tijdstippen: 11.05 uur en 14.05 uur.

Duurtijd: 20 minuten 

Sprekers: Dhr. Dirk Maes (klastitularis j1) & Mevr. Sara Van Oost (klastitularis j1) 


Presentatie: Leerzorg B

Traject Humaniora.

Samengevat: leerlingenbegeleiding in de eerste graad 

Doelgroep: toekomstige leerlingen en hun ouders die benieuwd zijn naar wat de leerlingenbegeleiding op school kan betekenen voor de ouders en jongeren.   

Omschrijving: Open, permanent, bereikbaar ... een NEST van vertrouwen. Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op de werking van de leerlingbegeleiding op school. Leerlingbegeleiding beperkt zich niet tot individuele leerlingen die problemen hebben, we streven naar een zo breed mogelijke zorg voor onze leerlingen. Hiervoor vertrekken we vanuit het zorgcontinuüm en we bekijken wat het Nest kan bieden qua basis- en verhoogde zorg.  

Tijdstippen: 11.35 en 14.35 

Duurtijd: 20 minuten 

Sprekers: Mevr. Annelien Merckaert 


Presentatie: Laptopproject in J1

Traject Humaniora.

Samengevat: elke leerling in j1 van de humaniora een eigen laptop. 

Doelgroep: alle ouders van toekomstige leerlingen. Het betreft nieuwe informatie welke nog niet meegedeeld werd tijdens infoavonden. 

Omschrijving: Vanaf 1 september 2021 verwachten we van elke leerling in het eerste jaar dat hij of zij kan beschikken over een eigen laptop - thuis én op school. Leren en studeren met het oog op een grondige voorbereiding op het hoger onderwijs vereist de nodige digitale vaardigheden en een mediawijze attitude. Sinds de modernisering van het secundair onderwijs (1 september 2019) bestaat er een nieuw leerplan ICT waaraan we gestalte geven in het eerste en tweede jaar van het middelbaar in elk vak. Het leerplan Mens & samenleving geeft bijzondere aandacht voor de uitdagingen, de mogelijkheden en de gevaren voor jongeren in onze gedigitaliseerde samenleving. Leerling op de humaniora van het Sint-Lievenscollege hebben de mogelijkheid om tijdens een 33ste lesuur dactylografie te volgen.  

Leerlingen die de studierichting 1A met verdieping STEaM volgen hebben daarenboven vakken zoals digiwiskunde en informaticawetenschappen waarvoor een computer noodzakelijk is. Daarenboven organiseren we onze school via een digitaal leerplatform inclusief een digitale agenda.  Toegang tot een kwalitatief laptop voor elke leerling is daarom essentieel. Door verschillende scenario’s (huurkoop, koop, eigen laptop, sociale ondersteuning) aan te bieden, spelen we in op de noden en mogelijkheden van élk gezin, van élke leerling die bij ons op school les wil volgen. Tijdens deze presentatie lichten we deze scenario’s graag toe. 

Tijdstippen: 12.05 uur en 13.35 uur.

Duurtijd: 20 minuten 

Sprekers: Mevr. Julie Van Kerrebroeck (Leerkracht en pedagogisch ICT-coördinator) 


Presentatie: Internaat

Traject Humaniora en Business.

Omschrijving: Het Sint-Lievenscollege beschikt over een jongensinternaat op de locatie Zilverenberg en werkt samen met het internaat Nieuwenbosch / Julie Billiart voor de meisjes. 

Tijdstippen: 11.05 uur , 13.05 uur en 15.35 uur.

Duurtijd: 20 minuten 

Sprekers: Dhr. Peter Goethals 


Presentatie: Praktisch op 1 september

Traject Humaniora.

Samengevat: hoe verloopt een schooldag, een schoolweek, een schooljaar op de humaniora op praktisch-organisatorisch vlak? 

Doelgroep: alle ouders van toekomstige leerlingen. Het betreft specifieke informatie die niet meegedeeld wordt tijdens de infoavonden. 

Omschrijving: Tijdens ons Leerfestival bieden we naast informatie over de studierichtingen, de vakken en de vele activiteiten ook de mogelijkheid om meer te weten over hoe wij een schooldag organiseren. Wanneer starten en eindigen de lessen? Wordt er studie georganiseerd? Waar en wanneer kan je eten op school? Hoe zit het met de boeken voor het eerste jaar? Hoeveel kost alles? Dit alles wordt gecoördineerd door het “opvoedend en ondersteunend personeel”. Zij stellen hun werken graag aan jullie voor. 

Tijdstippen: 11.35 uur en 14.05 uur.

Duurtijd: 20 minuten 

Sprekers: Mevr. Mieke Van Doorne (coördinator ondersteunend personeel), Mevr. Marlies Bracke, Dhr. Kristof Collyn, Dhr. Stijn Dellaert, Dhr. Erwin Vanlanduyt, Dhr. Luc Van Kerkhove & Dhr. Wietse Vermeire. 


Presentatie: CAR en inschrijvingsprocedure op SLC

Traject Humaniora en Business.

Samengevat: het centraal aanmeldingsregister van Gent en de inschrijvingsprocedure op het Sint-Lievenscollege. 

Doelgroep: alle ouders 

Omschrijving: Tussen 22 maart 2021 tot en met 21 april 2021 om 12u ‘s middags moet je je kind aanmelden voor onze school op het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) van Gent. Opgelet: ook broers en zussen dienen zich ook aan te melden in het CAR-systeem! We leggen jullie in detail uit hoe je deze aanmelding en inschrijving probleemloos doorloopt.  

Tijdstippen: 10.35 uur en 14.35 uur.

Duurtijd: 20 minuten 

Sprekers: Dhr. Frank Van der Sypt