STEaM

Locatie Houtbriel, volg paars

 

Workshop: Let’s go!

Ter land, ter zee en in de lucht - Hovercraft maken 


Binnen het vak techniek is er een volledig thema rond transport. We bekijken met leerlingen de verschillende transportmogelijkheden. We houden ook rekening met goederen- en personentransport


Workshop: School van de toekomst!

De leerlingen en ouders interviewen elkaar en brengen zo in kaart wat de struikelblokken zijn voor het kiezen van een school. Nadien worden een aantal ideeën uitgewerkt om deze struikelblokken op te lossen. Na feedback komen we zo tot één idee waarvan een prototype maken. Design thinking is een stroming om innovatie op een creatieve manier vorm te geven. Hierbij staat de mens centraal. Deze stroming wordt gebruikt binnen het vak wetenschappelijk project.