Wetenschappen - Wiskunde (6u/8u) | STEaM

Wetenschappen - Wiskunde (6u / 8u)

3E GRAAD

Voor wie?

Voor leerlingen die geslaagd zijn in de tweede graad A-stroom.

Wetenschap

Je verdiept je in exacte wetenschappen als aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Je leert op wetenschappelijke wijze te denken, nauwkeurig te analyseren en informatie correct te beoordelen en te verwoorden. In de lessen aardrijkskunde verwerf je inzicht in de structuur van het zonnestelsel en in de evolutie van het heelal op basis van het elektromagnetisch spectrum. Uit spectraalanalyse via satellietbeelden ontstaan vernieuwende theorieën, zowel op het astronomisch als op het meteorologisch vlak.

Tijdens onderzoeksopdrachten komen thema’s aan bod als de opwarming van de aarde, voedselproblemen, de ecologische voetafdruk, de globalisering en het migratieprobleem. Via de seismologie onderzoek je vulkanisme en aardbevingen, en je bouwt geologische modellen op. In de lessen biologie krijg je inzicht in fundamentele biologie, leer je specifieke technieken aan en oefen je de wetenschappelijke probleemaanpak. In het algemeen ontwikkel je een verantwoorde attitude tegenover de levende natuur.

In het zesde jaar kun je biologie in het Engels volgen (CLIL). Tijdens de lessen chemie onderzoek je de samenstelling van stoffen en de omzettingsmechanismen. Zowel de levenloze wereld als de levende organismen komen daarbij aan bod. Chemie is bij uitstek de wetenschappelijke discipline waarin leerlingen veilig en milieubewust leren omgaan met stoffen en inzicht verwerven in nuttige maar ook in gevaarlijke toepassingen. In de derde graad maken we volop gebruik van verklarende molecuulmodellen om het analytisch, overzichtelijk en inzichtelijk leren aan te scherpen.

Stoffenstructuren zijn verscheiden en complex, en daarom moet je je erg vlot kunnen uitdrukken in de chemische symbolentaal. Fysici onderzoeken de fundamenten van de wetenschap. Zo zijn elektrische krachten de oorsprong van alle chemische bindingen en processen, en zijn spieren en gewrichten uitstekende voorbeelden van krachten in de breedste zin van het woord. In de derde graad ligt de nadruk op inzicht en probleemoplossend denken. Het abstractieniveau stijgt aanzienlijk, je moet vaardiger worden in experimenten en onderzoekswerk, je moet erg vlot kunnen omgaan met formules en je moet snel en efficiënt problemen kunnen oplossen.

Wiskunde

Wiskunde in het secundair onderwijs heeft een dubbel doel. Enerzijds leer je het wiskundig basisinstrumentarium kennen en ermee omgaan. Anderzijds leer je in het algemeen nauwkeurig te denken. In de derde graad bouw je voort op de basis gelegd in het basisonderwijs en in de eerste en de tweede graad. Vanzelfsprekend komen nieuwe leerinhouden aan bod.

In richtingen met component Wiskunde (6 of 8 uur per week) ligt de klemtoon op de wijze waarop wiskundigen denken en handelen - verwoordingsvaardigheid, formalisering, redeneer- en bewijsvaardigheid, ordening en samenhang van leerinhouden, probleemoplossende vaardigheden en een gezonde kritische houding. Er is nog een extra doelstelling: de ontwikkeling van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak én de reflectie erop. Je moet kennis op een hoog niveau beheersen en erg vlot zijn in de vele vaardigheden. Volg je 8 uur wiskunde, dan diep je nog flink wat meer uit dan de richtingen met 6 uur. Bovendien komen enkele nieuwe onderwerpen aan bod. Je zult geregeld zelfstandig moeten werken en studeren, en het leerproces in eigen handen nemen. Zo leg je de basis voor een studie met een wiskundige of sterk wetenschappelijke invalshoek in het hoger onderwijs.

Kies je voor minstens 6 uur wiskunde per week, dan moet je een degelijke basis hebben van kennis en vaardigheden. Bovendien moet je getuigen van nauwkeurigheid, discipline en studiebereidheid.

Wat na de derde graad?

Deze studierichting Wetenschappen - Wiskunde bereidt je voor op hogere studies aan de hogeschool of universiteit. 

            

WWI6 

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 2u 1u
Biologie (CLIL) 1u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 3u 3u
Wiskunde 6u 6u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Duits 1u 1u
STEaM 1u 1u            

WWI8 

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 2u 1u
Biologie (CLIL) 1u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 3u 3u
Wiskunde 8u 8u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Duits 0u 0u
STEaM 1u 1u