Moderne talen - Wiskunde

Moderne Talen - Wiskunde

3E GRAAD

Voor wie?

Voor leerlingen die geslaagd zijn in de tweede graad A-stroom.

Wat mag je verwachten van deze opleiding? 

Moderne Talen

In de derde graad Moderne talen gaat veel aandacht naar de ontwikkeling en versterking van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op het eigen taalgebruik en op taal in het algemeen, en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Met belangrijke attitudes zoals spreekdurf, zelfvert​​​​​​​rouwen, luisterbereidheid, mediawijsheid en correcte omgangsvormen kun je gemakkelijker contact leggen met wie andere talen spreekt, en dat is op vele vlakken beslist een persoonlijke verrijking. We maken volop gebruik van ICT, communicatieve taaltaken en audiovisuele middelen zoals het DigiTaal werkboek. Je besteedt aandacht aan literaire en historische aspecten van de taal aan de hand van teksten - theater, poëzie, actualiteit... Centraal blijft natuurlijk de praktische taalbeheersing met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

Tijdens gevarieerde persoonlijke en creatieve opdrachten leer je dat taal geen doel op zichzelf meer is, maar veeleer een middel om kennis te maken met de sociaal-culturele achtergrond van het Franse, Engelse en Duitse taalgebied. Via onderzoekscompetenties leer je (inter)culturele teksten en vraagstukken consequent en kritisch te analyseren.
 

Wiskunde

Wiskunde in het secundair onderwijs heeft een dubbel doel. Enerzijds leer je het wiskundig basisinstrumentarium kennen en ermee omgaan. Anderzijds leer je in het algemeen nauwkeurig te denken. In de derde graad bouw je voort op de basis gelegd in het basisonderwijs en in de eerste en de tweede graad. Vanzelfsprekend komen nieuwe leerinhouden aan bod.

In richtingen met component Wiskunde (6 of 8 uur per week) ligt de klemtoon op de wijze waarop wiskundigen denken en handelen - verwoordingsvaardigheid, formalisering, redeneer- en bewijsvaardigheid, ordening en samenhang van leerinhouden, probleemoplossende vaardigheden en een gezonde kritische houding. Er is nog een extra doelstelling: de ontwikkeling van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak én de reflectie erop. Je moet kennis op een hoog niveau beheersen en erg vlot zijn in de vele vaardigheden. Volg je 8 uur wiskunde, dan diep je nog flink wat meer uit dan de richtingen met 6 uur. Bovendien komen enkele nieuwe onderwerpen aan bod. Je zult geregeld zelfstandig moeten werken en studeren, en het leerproces in eigen handen nemen. Zo leg je de basis voor een studie met een wiskundige of sterk wetenschappelijke invalshoek in het hoger onderwijs.

Kies je voor minstens 6 uur wiskunde per week, dan moet je een degelijke basis hebben van kennis en vaardigheden. Bovendien moet je getuigen van nauwkeurigheid, discipline en studiebereidheid.

Wat na de derde graad?

Deze studierichting Moderne Talen - Wiskunde bereidt je voor op hogere studies aan de hogeschool of universiteit. 

            

MTWI 

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 6u 6u
Engels 3u 3u
Frans 4u 4u
Duits 3u 3u
Vrije ruimte 1u 1u