Latijn - Moderne talen (3u/4u)

Latijn - Moderne Talen (3u / 4u)

3E GRAAD

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun tweede graad A-stroom in de studierichtingen Latijn en Grieks-Latijn.

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Latijn

In de derde graad is de lectuur van Latijnse auteurs een toegangspoort tot de rijkdom van de Latijnse beschaving en cultuur, waarin de westerse maatschappij haar wortels vindt. Je gaat op zoek naar de diepere waarden en de betekenis van heldendichten, poëzie en retorische, juridische en filosofische teksten. Dankzij de studie van de klassieke talen leer je abstract te denken en kweek je een zin voor analyse en nauwkeurigheid. Een oude taal nodigt uit tot precies en kritisch lezen in plaats van vluchtig en oppervlakkig. Het Latijn is aan strakke regels en wetmatigheden gebonden, leent zich uitstekend voor zakelijke, historische en juridische teksten en draagt bij tot de vorming van het formeel logisch denken. 

De geschiedenis begint niet met ons: in de kennismaking met onvergetelijke figuren als Odysseus, Socrates en Antigone ontmoet je de ‘eeuwige mens’, die zoekt, vraagt en tast. Dankzij het contact met de Griekse en Latijnse beschaving en cultuur kun je de wereld van vandaag beter begrijpen. Al snel zul je kritisch omgaan met onze tijd, die beheerst wordt door nut en rendement.

Deze diepgaande studie van het Latijn combineer je met moderne talen. Met 3 uur Engels, 3 uur Duits en 4 uur Frans richt je je op de wijde, hedendaagse, wereld. Door de combinatie van inzichten uit de klassieke- en moderne talen ben je klaar om de wereld te verkennen! 

Moderne talen

In de derde graad Moderne talen gaat veel aandacht naar de ontwikkeling en versterking van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op het eigen taalgebruik en op taal in het algemeen, en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Met belangrijke attitudes zoals spreekdurf, zelfvert​​​​​​​rouwen, luisterbereidheid, mediawijsheid en correcte omgangsvormen kun je gemakkelijker contact leggen met wie andere talen spreekt, en dat is op vele vlakken beslist een persoonlijke verrijking. We maken volop gebruik van ICT, communicatieve taaltaken en audiovisuele middelen zoals het DigiTaal werkboek. Je besteedt aandacht aan literaire en historische aspecten van de taal aan de hand van teksten - theater, poëzie, actualiteit... Centraal blijft natuurlijk de praktische taalbeheersing met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

Tijdens gevarieerde persoonlijke en creatieve opdrachten leer je dat taal geen doel op zichzelf meer is, maar veeleer een middel om kennis te maken met de sociaal-culturele achtergrond van het Franse, Engelse en Duitse taalgebied. Via onderzoekscompetenties leer je (inter)culturele teksten en vraagstukken consequent en kritisch te analyseren.

Wat na de derde graad?

Deze studierichting Latijn - Moderne Talen bereidt je voor op hogere studies aan de hogeschool of universiteit. 
 

            

LMT3 

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Natuurwet. 2u 2u
Wiskunde 3u 3u
Latijn 4u 4u
Engels 3u 3u
Frans 4u 4u
Duits 3u 3u
Vrije ruimte 1u 1u


            

LMT4

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Natuurwet. 2u 2u
Wiskunde 4u 4u
Latijn 4u 4u
Engels 3u 3u
Frans 4u 4u
Duits 3u 3u
Vrije ruimte 1u 1u

Ter info
Latijn - Moderne Talen 3 = 3 uur wiskunde per week
Latijn - Moderne Talen 4 = 4 uur wiskunde per week