Economie - Moderne talen (3u/4u)

Economie - Moderne Talen (3u / 4u)

3E GRAAD

Voor wie?

Voor leerlingen die geslaagd zijn in de tweede graad A-stroom.

Wat mag je verwachten van deze opleiding? 

Moderne Talen

In de derde graad Moderne talen gaat veel aandacht naar de ontwikkeling en versterking van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op het eigen taalgebruik en op taal in het algemeen, en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Met belangrijke attitudes zoals spreekdurf, zelfvert​​​​​​​rouwen, luisterbereidheid, mediawijsheid en correcte omgangsvormen kun je gemakkelijker contact leggen met wie andere talen spreekt, en dat is op vele vlakken beslist een persoonlijke verrijking. We maken volop gebruik van ICT, communicatieve taaltaken en audiovisuele middelen zoals het DigiTaal werkboek. Je besteedt aandacht aan literaire en historische aspecten van de taal aan de hand van teksten - theater, poëzie, actualiteit... Centraal blijft natuurlijk de praktische taalbeheersing met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

Tijdens gevarieerde persoonlijke en creatieve opdrachten leer je dat taal geen doel op zichzelf meer is, maar veeleer een middel om kennis te maken met de sociaal-culturele achtergrond van het Franse, Engelse en Duitse taalgebied. Via onderzoekscompetenties leer je (inter)culturele teksten en vraagstukken consequent en kritisch te analyseren.
 

Economie

De component economie bevat 2 onderdelen: een deel algemene economie en een deel bedrijfswetenschappen.

Binnen het deel algemene economie komen thema’s aan bod als inkomensverdeling, armoede, het BBP, de verschillende marktvormen, het geldsysteem en internationale economische betrekkingen.

Binnen bedrijfswetenschappen staan aspecten rond ondernemen centraal. Behalve noties van economie en boekhouden verdiep je je ook in juridische en ethische aspecten.

Meestal vertrek je van een concreet voorbeeld, liefst gekoppeld aan de actualiteit. Bovendien werk je gevarieerde onderzoeksopdrachten uit, soms in groepsverband.

Kies je voor economie, dan bekijk je actuele maatschappelijke problemen met belangstelling en een gezonde kritische houding. Wie in de derde graad opteert voor economie, heeft in de tweede graad meestal het vak economie gevolgd. Heb je die basis niet, dan kun je via een kort inhaalprogramma vlot de overstap maken.

Wat na de derde graad?

Deze studierichting Economie - Moderne Talen bereidt je voor op hogere studies aan de hogeschool of universiteit. 

            

EMT3 

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Natuurwet. 2u 2u
Wiskunde 3u 3u
Economie 4u 4u
Engels 3u 3u
Frans 4u 4u
Duits 3u 3u
Vrije ruimte 1u 1u            

EMT4 

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Natuurwet. 2u 2u
Wiskunde 4u 4u
Economie 4u 4u
Engels 3u 3u
Frans 4u 4u
Duits 3u 3u
Vrije ruimte 1u 1u