Wetenschappen STEaM

Wetenschappen STEaM

2E GRAAD

Let op: in de tweede graad zijn er vanaf 1/09/2021 nieuwe studierichtingen, info volgt.

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun eerste graad Moderne, Latijn of Grieks-Latijn .

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Natuurwetenschappen staan in alle richtingen op het programma, maar enkel in de richting wetenschappen krijg je 2 uur biologie, chemie én fysica. Je bouwt kennis op volgens de natuurwetenschappelijke methode. Dat betekent dat je experimenten bijwoont, dat je deelneemt aan practica en dat je je bevindingen in een verslag leert te presenteren. De relevantie van wetenschap wordt in een maatschappelijke en historische context geplaatst en je ontdekt het antwoord op boeiende wetenschappelijke vragen. Wat is het verband tussen een vallende appel en de baan van de maan om de aarde? Welke rol speelt lichtbreking (denk aan een regenboog) in de moderne datacommunicatie? Wat zijn de eigenschappen die van koolstof de basis van nagenoeg alle levensvormen maken? Hoe springen we om met de beschikbare energie en grondstoffen en wat met ons afval?

Je krijgt 5 uur wiskunde per week. Die heb je nodig voor een goed begrip van de theorie en als ondersteuning van practica en oefeningen. Bovendien gaat veel aandacht naar de moderne talen. Eigen aan de richting is het vak informatica-wetenschappen, waarin je de beginselen van programmeren leert. Vanaf het vierde jaar krijg je één uur Duits en kun je het vak aardrijkskunde in het Engels volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning)

 

Wat na de tweede graad?

Deze studierichting wetenschappen bereidt je voor op het vijfde jaar met basisoptie economie, moderne talen of wetenschappen. 

Wetenschappen

 

J3

J4

Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde (CLIL) 1u 1u
Biologie 2u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 2u 2u
Wiskunde 5u 5u
Informatica 1u 1u
Informaticawet. 1u 1u
Engels 3u 3u
Frans 4u 4u
Duits 0u 1u
M.O. 0u 0u
P.O. 1u 0u

Naar deze opleidingen kan je doorstromen