Moderne Talen (uitbreiding Economie)

Moderne Talen

2E GRAAD | uitbreiding Economie

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun eerste graad Moderne.

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting. Er is de combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en Duits.  We bieden deze richting aan in combinatie met het vak economie. De leerlingen verwerven inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. 

Wat na de tweede graad?

Na de tweede graad Moderne Talen is een verderzetting van Economie-Moderne Talen of Moderne Talen (Erasmus) een logisch vervolg.

Schooljaar 2021 - 2022

Moderne Talen

 

J3

J4

Aardrijkskunde (CLIL) 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
LO 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Communicatie Wetenschappen 1u 1u
Engels 3u 3u
Frans 4u 4u
Duits   2u
Wiskunde 4u 4u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Economie 4u 4u
ICT i i
SEĀ²AL 2u i
  32u 32u

 

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen