Latijn (verdieping STEaM of Taal&Cultuur)

Latijn (STEaM / Taal&Cultuur)

2E GRAAD I Verdieping STEaM of T&C

 

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun eerste graad A-stroom met verdieping Latijn.

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

​​Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en Wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van deze klassieke taal en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. In het 4de jaar kiezen leerlingen voor een verdieping in de STEaM-vakken Latijn en Wiskunde of een verdieping in de Taal- en Cultuur van het Engels en Frans.

Wat na de tweede graad?

Vanuit een richting Latijn kunnen de richtingen Latijn–Moderne Talen, Latijn–Wetenschappen en Latijn–Wiskunde (6u of 8u) gevolgd worden. Ook een overstap naar een richting zonder klassieke talen kan. 

Schooljaar 2021 - 2022

 

 

Latijn

   

Verdieping STEaM

   
 

J3

J4

Aardrijkskunde (CLIL) 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
LO 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Duits   1u
Wiskunde 5u 5u
Wiskunde+   1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 2u 2u
Informaticawet. 1u  
ICT i i
Latijn 5u 5u
SE²AL 2u i
  33u 32u

 

Latijn

   

Verdieping T&C

   
 

J3

J4

Aardrijkskunde (CLIL) 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
LO 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 3u
Frans 4u 4u
Duits   1u
Wiskunde 5u 5u
Wiskunde+    
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Informaticawet. 1u  
ICT i i
Latijn 5u 5u
SE²AL 2u i
  33u 32u

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen