Economische Wetenschappen (verdieping STEaM)

Economische Wetenschappen

2E GRAAD | Verdieping STEaM

 

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun eerste graad Moderne of Latijn.

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Leerlingen krijgen in het 3de jaar via het vak Informaticawetenschappen een verdieping STEaM, in het 4de jaar wordt het vak wiskunde in functie van de oriëntatie 3de graad verdiept of geremedieerd.

Wat na de tweede graad?

Na de tweede graad Economische Wetenschappen is er een logische overgang naar Economie-Moderne Talen en Economie-Wiskunde. 

Schooljaar 2021 - 2022

Economische Wetenschappen

 

J3

J4

Aardrijkskunde (CLIL) 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
LO 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 3u
Frans 4u 4u
Duits   1u
Wiskunde 5u 5u
Wiskunde+   1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Informaticawet. 1u  
ICT i i
Economie 4u 4u
SE²AL 2u i
  32u 32u

 

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen