Moderne STEaM

Moderne met verdieping STEaM

1E JAAR | 1E GRAAD

Wat is STEaM? 

STEaM staat voor  Science, Technology, Engineering, Arts, en Mathematics. Op de humaniora van het Sint-Lievenscollege kan je een studierichting met verdieping STEaM volgen in j1 en j2.

Het is een uitdagende en veelzijdige opleiding. Het basispakket van de humaniora wordt in  j1 aangevuld met 2 uur informaticawetenschappen, 1 uur Digiwiskunde , 1 uur verdieping van het basispakket wiskunde en 1 uur Design Thinking. Binnen het vak Design Thinking wordt het probleem-oplossend denken sterk gestimuleerd.  Er wordt aandacht besteed aan het creatieve en de vormgeving.

Het basispakket wiskunde, Nederlands en Frans dient in vergelijking met de Moderne met verdieping Taal en Cultuur op kortere tijd verwerkt te worden.

Voor wie bedoeld?

De leerling die voor deze optie STEaM kiest, is leergierig, heeft een specifieke interesse in en is sterk geboeid door wetenschappen, wiskunde, techniek en informatica… Je wil graag bijkomende uitdaging voor deze vakken. In de basisschool behaalde je heel goede resultaten voor alle vakken. Je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 6de leerjaar.

Wat na het 1ste jaar?

Deze optie STEaM bereidt je voor op het tweede jaar met basisoptie Moderne Wetenschappen (met of zonder verdieping STEaM of een andere basisoptie die leidt naar een 3de jaar ASO, TSO of KSO.

Aardrijkskunde 2u
Natuurwetenschappen 2u
Frans 4u
Geschiedenis 1u
Godsdienst 2u
Informaticawetenschap. 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muzikale opvoeding 1u
Plastische opvoeding 2u
Nederlands 5u
Techniek 2u
Digiwiskunde 1u
Wiskunde 4+1u
Design Thinking 1u

Naar deze opleidingen kan je doorstromen